Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) noudattaminen

Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämältä verkkosivulta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Panostaja Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021