Yhdessä toimimalla koronaa vastaan

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 pandemia on viemässä Suomenkin sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, jonka ilmenemismuotoja ja vaikutuksia on vaikea ennakoida. Tilanteen arvaamattomuus on vaatinut kaikilta nopeita toimia ja uudenlaisia päätöksiä.

Panostajassa ollaan koko ajan herkillä ja valmiita. Etätöihin siirtymisestä huolimatta tiedonkulkua ja yhteydenpitoa on tiivistetty merkittävästi. Toimitusjohtaja Tapio Tommila uskoo vahvasti, että Panostaja ja sen sijoituskohteet selviävät tästäkin koettelemuksesta yhdessä.

Suomi aloitti järeät koronatartuntojen torjumistoimet maaliskuun puolessa välissä. Maa sulki rajansa ja suuren osan toiminnoistaan. Tämän tekstin kirjoittamishetkellä maassa on yhteistoimintaneuvottelujen piirissä jo lähes 380 000 suomalaista. Määrä kasvaa päivittäin.

Panostajankin sijoituskohteissa on jouduttu toteuttamaan yhteistoimintaneuvotteluja toimintojen turvaamiseksi. Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila korostaa, että Panostajan tiimi tekee nyt kaikkensa nykyisten sijoituskohteittensa tukemiseksi.

”Keskitämme nyt kaiken energiamme yhtiöihimme. Olemme tiivistäneet yhteistyötä voimakkaasti kaikkiin suuntiin. Useissa sijoituskohteissa on tilanteen takia jouduttu käynnistämään toimia liiketoiminnan sopeuttamiseksi, mutta tehdyillä ratkaisuilla tästäkin kriisistä selvitään kyllä.”

Esimerkiksi Grano-konsernin toimitusjohtaja Pekka Mettälä raportoi henkilökunnalleen konsernin reagoineen pandemiakriisiin nopeasti. Henkilöstön edustajat ja toimiva johto ovat kriisin edetessä rakentaneet yhdessä jatkuvasti päivittyvää suunnitelmaa toimitusvarmuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Konsernissa on nyt muiden toimien lisäksi valmius muun muassa laajentaa enintään 90 päivää kestävät lomautukset koskemaan koko henkilöstöä johtoryhmää ja toimitusjohtajaa myöten.

Nyt tehdyillä linjauksilla Mettälä uskoo selviydyttävän pahimman ohi varsinkin, kun toimitusvarmuus on pystytty yhtiössä säilyttämään hyvänä. Viidessä päivässä läpiviedyt neuvottelut antoivat luottamusta tulevaan. ”Minulle on tullut vahva tunne, että granolaiset ovat päättäneet onnistua yhdessä”, Mettälä kirjoittaa blogissaan.

Panostajan talous- ja rahoitusjohtaja Katri Lahtinen muistuttaa, että syntynyt tilanne on vaatinut ja vaatii jatkossakin reagoimaan heti. Muutokset ovat olleet nopeita ja ennakoimattomia, joten kokoaikainen tilanneseuranta yhtiöissä ja Panostajassa on välttämätöntä.

”Asetelma on uusi meille kaikille. Yritykset ovat toimineet vastuullisesti ja tehneet omia toimiaan henkilökunnan ja toimintansa turvaamiseksi. Panostajassa olemme koko ajan hereillä ja valmiita toimimaan.”

Uhkaava tilanne synnyttää väistämättä aina myös uutta ja Grano on tästäkin hyvä esimerkki:

”Strategiassamme todetaan, että haluamme olla perhemäinen osaajayhteisö, jossa menestytään yhdessä tekemällä. Granolaisilta onkin tullut valtavasti loistoideoita uusista tuotteista ja palveluista, säästökohteista ja toiminnan uudelleen kohdentamisesta.”

Panostaja perui maaliskuun lopulla vain reilut kaksi viikkoa aikaisemmin antamansa liiketoimintakatsauksen mukaiset tilikauden 2020 näkymät. Uusia näkymiä ei tässä tilanteessa myöskään anneta, koska näkymät ovat muuttuneet koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi nopeasti ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia on vaikea arvioida.

Me Panostajassa olemme vakavasta tilanteesta huolimatta toiveikkaita ja uskomme, että yhdessä tästäkin selvitään!