Vuosi lukuina

Korona heikensi Panostajan lokakuun lopussa päätyneen vuoden 2020 tilikauden liikevaihtoa, mutta säästötoimet tukivat tulosta. Konsernin operatiivinen liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla huolimatta laskeneesta liikevaihdosta.

Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 12 kuukauden tarkastelujaksolla 13 prosenttia 159 miljoonaan euroon (182,9 miljoonaa).

Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 0,8 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa).

Panostajan sijoituskohteista liikevaihto kasvoi vuoden aikana kahdessa kohteessa seitsemästä. Liikevoitto puolestaan parani viidessä sijoituskohteessa.

Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -8,3 senttiä (3,1 senttiä).

Koronapandemia ja siihen liittyvät vaikutukset Suomessa rauhoittuivat neljännen neljänneksen aikana, mutta katsauskauden jälkeen Suomessa vahvistunut pandemian toinen aalto voi vaikeutuessaan aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia talouteen ja Panostajan sijoituskohteisiin.

Tutustu tilinpäätökseen kokonaisuudessaan täällä.