Vastuullisuus on Panostajan strategian ydintä

Kasvunkumppanina Panostaja auttaa sijoituskohteitaan kehittämään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa ja ottamaan konkreettisia askeleita yritysvastuussa.

Panostajan strategian ydintä on vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja yhtiö näkee, että vastuullisuuden on oltava myös jokaisen sijoituskohteen strategian ytimessä. Vastuullisella liiketoimintamallilla on merkittävä rooli sijoituskohteiden arvonluonnissa. Tulevaisuudessa sen merkitys korostuu entisestään, kun myös asiakkaiden kestävyysvaatimukset muovaavat liiketoimintamalleja.

–        Luomme yhdessä yhtiöille vastuullisen liiketoimintastrategian, joka edistää arvonluontia ja takaa edellytykset kestävään kasvuun ja kannattavuuteen. Kestävyysteemat ovat vahvasti esillä esimerkiksi uusien sijoituskohteiden analysoinnissa ja koko hankintaprosessissa, sanoo Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Panostaja on luonut sijoituskohteilleen vuoden 2023 aikana kattavan työkirjan kestävän liiketoiminnan prosessin läpiviemiseen eli siihen, miten uudenlainen toimintamalli tulee osaksi yhtiöiden strategiaa ja johtamista. Kyseessä on pitkäjänteinen prosessi, jossa yhtiöt etenevät eri tahdissa.

Myös teemat ja painopisteet vaihtelevat yhtiöittäin, koska vastuullinen liiketoiminta rakentuu jokaisen yhtiön strategiasta käsin. Merkittävä osa-alue alkuvaiheessa kaikille on olennaisuusanalyysin tekeminen: toimintaympäristön analysointi ja merkittävien sidosryhmien tunnistaminen.

Lue koko juttu täältä