Toimitusjohtajapäivät metsästi parempia päätöksiä ja uteliaisuutta

Vuotuinen Toimitusjohtajapäivät pureutui tänä vuonna uteliaisuuteen ja kykyyn tehdä parempia päätöksiä.

KTM Päivi Heikinheimo on keskittynyt yhtiönsä Key Consulting nimissä niin liiketoiminnan kuin yksilön suorituksen parantamiseen. Hän muistuttaa, että vaikka itse päätöksenteko on kovin systemaattista, jokainen päätös tarvitsee kuitenkin omanlaisensa lähestymistavan ja tämä johtamisessa usein unohtuu.

Heikinheimo jakaa tasapainoisen johtamisen kolmeen lohkoon: sisällön, ihmisten ja prosessin johtamiseen. Kun vaa’assa onkin kolme kuppia, tasapainon löytäminen on vaativaa.

Päätösten tekemistä horjuttavat usein jopa tiedostamattomina pysyvät taustavaikuttajat, jotka perustuvat totuttuun tapaan, muiden esimerkkiin tai omaan etuun. Johtamisen tärkein kysymys onkin: miksi päätös tehdään. Päätöstä tehdessä on hyvä kirkastaa käsitys todellisista taustasyistä, tavoiteltavista vaikutuksista ja siitä, kenen intressejä päätös edistää.

Heikinheimolta on vastikään julkaistu Päätöksen juoni – Miten johdan parempiin päätöksiin –kirja (Alma Talent, 2021). Kirjan tavoite on kehittää lukijan kykyä parempien päätösten teossa. Kirjassa Heinkinheimo avaa päätöksenteon anatomian kaikkine ongelmineen ja kehittämistapoineen.

Uteliaisuus on ihmisen tärkein ominaisuus, avasi Taplow’n Senior Partner Matti Copeland omaa osuuttaan Panostajan sijoituskohteiden toimitusjohtajille. Uteliaisuus on vahvasti läsnä hänen omassa toiminnassaan, joten nimike ”Chief Curiosity Officer” on hänen kohdallaan hyvin kuvaava.

Copeland rohkaisi panostajalaisia olemaan valpas ennalta odottamattomaan. Hän puhuu sattumahdollisuuksista, jotka ovat niitä ”onnekkaita tapahtumien ketjuja, jotka mahdollistavat törmäyttämisen sattuman ohjaamana ja odottamattomasti ihmisiin, asioihin ja tilanteisiin, joita ei ilman uteliasta asennetta huomaisi ja huomioisi”.

Panostajan Toimitusjohtajapäivät toteutettiin tänä vuonna etäyhteydellä vallitsevan tilanteen vuoksi.