Toimitusjohtajan tervehdys: Vuosi oli haastava, mutta kannattavuustoimet auttoivat

Vuonna 2023 talousympäristö oli edelleen epävarma, ja keskityimme tilikauden aikana kannattavuustoimien edistämiseen laajasti koko portfoliossamme. Tilikauden ensimmäisellä puoliskolla epävarma taloustilanne ei vielä merkittävästi heijastunut sijoituskohteidemme kysyntätilanteisiin. Vuoden jälkimmäinen puolisko oli kuitenkin heikompi, kun talouden hidastumisesta alkoi näkyä merkkejä laajemminkin. Yhtiömme pystyivät kuitenkin toimimaan pääosin hyvin haasteellisessa toimintaympäristössä.

Teimme kuluneen tilikauden aikana aktiivisesti töitä uusien sijoitusmahdollisuuksien parissa, mutta keskustelut eivät ole johtaneet vielä uusiin sijoituksiin. Teimme sen sijaan nykyiseen portfolioomme merkittävän lisäsijoituksen: yhteensä neljä miljoonaa euroa CoreHW:n oman tuoteliiketoiminnan kehitykseen ja kaupallistamiseen. Rahoitus koostuu sekä Panostajan pääomalainasta että Business Finlandin myöntämästä tuotekehityslainasta. Pyrimme saavuttamaan komponenttituotteille merkittäviä myyntivolyymeja seuraavan tilikauden aikana. Panostimme myös muihin strategisiin kasvualueisiin kuten Oscar Softwaren pilvisiirtymään ja Hyggan ohjelmistoliiketoimintaan.

Kuluneen tilikauden aikana olemme myös edistäneet vastuullisuustoimia. Loimme vuonna 2022 vastuullisen, kestävän ja vaikuttavan liiketoiminnan rakentamisen mallin ja kuluneen tilikauden aikana olemme vieneet sitä käytäntöön sijoituskohteisiimme. Tuemme ja kannustamme yhtiöitä liittämään vastuullisuuden kehittämisen kiinteäksi osaksi jatkuvaa strategiatyötä ja johtamisjärjestelmää. Myös me Panostajassa kirkastimme omia painopistealueitamme kestävän liiketoiminnan rakentamiseen.

Vuonna 2024 taloustilanteen ennakoidaan jatkuvan heikohkona ja myös toimintaympäristön kehitykseen liittyy epävarmuuksia. Keskitymme tulevalla tilikaudella edelleen kannattavuuden edistämiseen sijoituskohteissamme. Rauhoittunut yrityskauppamarkkina antaa hyvät edellytykset uusien sijoitusten tekemiseen, ja kartoitamme aktiivisesti näitä mahdollisuuksia. Vastuullisuuden osalta yhtiöillämme on selkeämmät tavoitteet ja toimenpiteet uudelle vuodelle. Kaiken kaikkiaan jatkamme tehtyä työtämme vuonna 2024, ja kuljemme eteenpäin oikeaan suuntaan.

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja oikein hyvää joulun aikaa!