Toimitusjohtajan tervehdys: Luottamus tulevaisuuteen

Panostajakaan ei välty mainitsemasta koronaviruksen vaikutuksia tarkastellessaan vuoden 2020 tilikauttaan. Tapahtunut on korostanut organisaatioiden keskeisen jatkuvan ja tiiviin dialogin merkitystä. Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila kirjoittaa yhtiön roolin aktiivisena omistajana ja osallistuvana kumppanina syventyneen samalla kun varmuus toimia yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa on kasvanut.

Vuosi 2020 oli monella tapaa erilainen ja ainutlaatuinen. Monikaan yritys ei pystyne kertomaan vuodestaan mainitsematta koronavirusta ja sen vaikutuksia.  Keväällä omakin fokuksemme kääntyi yhä enemmän nykyisten sijoituskohteidemme tukemiseen. Ajassa korostui jatkuva ja tiivis dialogi organisaatioiden kanssa.

Lyhyen aikavälin tavoitteiden merkitys kasvoi tässä ajassa poikkeuksellisella tavalla. Kuten monella muulla niin myös meillä ja sijoituskohteissamme tämä tarkoitti toimia henkilöstön suojaamiseksi ja oman toiminnan sopeuttamiseksi. Ratkoimme käytännön haasteita yhdessä, tunnistimme riskipaikkoja ja löysimme uusia mahdollisuuksia. Roolimme aktiivisena omistajana ja osallistuvana kumppanina syveni ja vahvistui.

Sijoituskohteemme reagoivat haastavaan tilanteeseen nopeasti ja onnistuneesti. Ihmisten sitoutuminen ja venyminen olivat esimerkillistä, huoli ei saanut yliotetta tekemisestä missään vaiheessa. Haasteiden myötä jokainen yritys on myös kasvanut tänä vuonna niin taidoiltaan kuin näkemykseltään. Se antaa meille varmuutta toimia yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa.

Koronan seurauksena useiden sijoituskohteidemme liikevaihto heikkeni huomattavasti. Merkittävien sopeuttamistoimien johdosta vaikutukset kannattavuuteen jäivät kuitenkin selvästi pelättyä lievemmiksi. Kokonaisuutena tilikauden operatiivinen liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta sijoituskohteemme pystyivät päättyneellä tilikaudella myös edistämään merkittävästi isoja kehityshankkeitaan. Uudenlaisen palvelukonseptin hammaslääkäriasema Hygga voitti Helsingin ostopalvelukilpailutuksen samalla, kun sen kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen eteni.  Gugguu teki uusia avauksia kansainvälisen liiketoimintansa kasvattamiseksi ja vahvisti toimintaansa entistä voimakkaammin verkossa. Ohjelmistopalveluyritys Oscarin Cloud-ratkaisujen kehitystyöt edistyivät merkittävästi ja suunnittelupalveluja tarjoava CoreHW:n oma tuoteliiketoiminta kehittyi kohti markkinoille lanseeraamista.

Tilikaudella toteutimme myös kahdeksan vuotta sijoituskohteenamme olleen ja vahvan aseman markkinassa saavuttaneen Tilatukku Groupin osakekannan myynnin yrityksen toimivalle johdolle. Nyt oli oikea aika luopua omistajuudesta.

Jatkamme edelleen perustehtävämme toteuttamista ja kartoitamme myös aktiivisesti uusia sijoitusmahdollisuuksia. Muutosvauhti eri toimintaympäristöissä kasvaa ja se lisää entisestään kaltaisemme toimijan mahdollisuuksia olla tukemassa yritysten kasvun rakentamista. Normaalia epävarmemmassa tilanteessa reagointivalmius kuin myös uskallus panostaa tulevaisuuteen pitää säilyttää.

Kiitos kaikille tästä vuodesta ja oikein hyvää joulun aikaa!