Q3: Markkinaympäristön heikentyminen korosti kannattavuustoimia

Tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä ilmassa oli merkkejä taloudellisen aktiviteetin hidastumisesta ja varovaisuudesta asiakkaiden hankintapäätöksissä. Markkinatilanne oli aiempaa haastavampi kaikissa sijoituskohteissamme, mutta etenkin Granossa. Kilpailukyvyn turvaamiseksi epävarmassa markkinatilanteessa aloitimme yhtiössä elokuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 850 henkilöä.

Liikevaihto kasvoi Q3:n aikana kolmessa neljästä sijoituskohteestamme. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni -3 % ja oli 31,5 miljoonaa euroa. Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni -7 % vertailukaudesta ja liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa.

Markkinaympäristön heikentyminen korostaa kannattavuustoimia. Olemme jatkaneet määrätietoisia panostuksia yhtiöidemme strategiseen kehitykseen: esimerkkeinä CoreHW:n tuoteliiketoiminta, Oscar Softwaren pilvisiirtymä ja Hyggan ohjelmistoliiketoiminta, jotka ovat kaikki edenneet tilikaudella hyvin.

– Yrityskauppamarkkinoilla toteutuneiden kauppojen määrä on laskenut viime vuosien korkeilta tasoilta selvästi. Jatkamme osaltamme aktiivista uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoillamme, summaa toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Lue täältä koko liiketoimintakatsaus ja katso Q3-video