Q2: Liikevaihto kasvoi useissa sijoituskohteissa

Panostajan tilikauden ensimmäinen vuosipuolisko eteni sijoituskohteiden osalta pääosin positiivisesti: Panostaja keskittyi tällä ajanjaksolla liiketoimintojen kannattavuuden parantamiseen – ja onnistui siinä kaikissa sijoituskohteissaan, mutta merkittävimmin Granossa. Granossa myös kasvu on ollut hyvällä tasolla, ja kysyntätilanne säilynyt kokonaisuudessaan edelleen vakaana.

Panostajan liikevaihto kasvoi Q2:n aikana eli helmi-huhtikuussa kuusi prosenttia ollen 35 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Granon liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia vertailukaudesta. Panostaja toteutti katsauskaudella CoreHW:ssa merkittävän lisäpanostuksen yhtiön oman tuoteliiketoiminnan kehitykseen ja kaupallistamiseen, kun sisätilapaikannusratkaisuiden tuotekehitys- ja kaupallistamistoimien vahvistamiseksi tehtiin lähes neljän miljoonan euron lisärahoituskokonaisuus.

– Vaikka yrityskauppamarkkinoilla toteutuneiden kauppojen määrä on laskenut huipputasoilta, on markkinassa erilaisia keskusteluja käynnissä melko aktiivisesti ja uusia hankkeita käynnistetään. Jatkamme osaltamme aktiivista uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoillamme, kuvailee Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Tutustu puolivuosikatsaukseen ja videoon