Pulssi tuonut sykettä sijoituskohteisiin

Lokakuun alusta Panostajan käynnistämän Pulssi-kyselyn vaikutukset alkavat konkretisoitua. Sijoituskohteissa kysely on koettu selkeästi hyödylliseksi.

Panostajan sijoituskohteistaan keräämän palautteen perusteella Pulssi on koettu hyödylliseksi mittariksi liiketoiminnan kehittämistä ajatellen: ”Organisaatiotason tuloksista näkee yleisesti ottaen suuntaa eli onko mitään isompaa muutosta tapahtunut tai onko joku tulos hälyttävällä tasolla ja vaatii toimenpiteitä.”

Kyselyn tulokset ovat paitsi tuoneet oivalluksia aihealueista, joilla parannukset ovat tarpeen myös toimineet vahvistavina ja tukevina näkemyksinä jo tehtyihin linjauksiin. ”Olemme valinneet kehityskohteita tuloksien perusteella ja seuranneet kehitystoimenpiteiden vaikutusta”, kuten eräässä palautteessa todetaan.

Pulssi on toiminut niin ikään aktivaattorina lisäselvitysten tekemiseen ja antanut tarvitun impulssin ryhtyä toimeen asioissa, jotka ovat jo olleet tiedossa, mutta jääneet jostain syystä odottamaan. ”Tuloksia on hyödynnetty tukena ja ohjauksena nykyisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi niitä tekijöitä, joita on nostettu arvostuksessa esille, pyritään pitämään yllä ja vahvistamaan jatkossakin. Kehittämiskohteet ovat pääasiallisesti olleet tunnettuja ja tunnistettuja, ja joiden eteen on toimenpiteitä tehty ja suunnitteilla”, palautteissa todetaan.

Pulssi toimii vahvana kannustimena: ”Olemme nostaneet esiin kehuja saaneet asiat ja hyvät tulokset ja vahvistaneet niitä kiittämällä henkilöstöä hyvän työilmapiirin luomisesta.”

Pulssi on otettu sijoituskohteissa osaksi johdon mittareita. Perustelut ovat eri yhtiöissä selkeät: ”Erityisesti yksikkökohtaiset tulokset kiinnostavat. Niistä pystyy seuraamaan, miten tyytyväisiä tai tyytymättömiä esimiestyöhön, johtamiseen ja muuhun toimintaan ollaan.”

Panostajan Pulssi rakentuu neljästä yhteisestä ja muutamasta vaihtuvasta yrityskohtaisesta kysymyksestä. Vastaukset ovat niin Panostajan kuin yrityksen itsensä käytettävissä.

Jotta Pulssi ei jää pelkäksi kyselyksi vaan kasvaa vuorovaikutukseksi, vahvaksi dialogiksi niin Panostajan ja yrityksen välillä kuin kunkin yrityksen sisällä, vaatii se tulosten käsittelyä kaikissa työntekijäryhmissä. Samalla korostuu työntekijöiden oma vaikuttamisen mahdollisuus yhtiön ja oman työn kehittämiseen.