Pinnalla nyt: Grano uudistuu!

Grano uudistaa toimintamalliaan ja on perustanut kaksi uutta liiketoimintayksikköä. Tulostus- ja painotuotteet –yksikön johtoon on samalla nimetty Mirka Airaksinen. Toinen perustetuista yksiköistä vastaa Granon digitaalisten ja sisältöpalvelujen liiketoiminnasta. Sisältöpalvelujen liiketoimintayksikköä johtaa Petteri Ormio.

Uusien liiketoimintayksiköiden päätehtävä on johtaa ja kehittää Granon liiketoimintaa kannattavasti. Ne vastaavat myös Granon tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä. Yksiköiden vastuulla ovat lisäksi myynnin tuote- ja palvelutuki sekä hinnoittelu.

Organisaation lisäksi Grano on uudistanut myös toimintamalliaan.

Toimintamallin muutoksessa on keskeistä entistä paremman yksiköiden välisen yhteistyön kuvaaminen ja käytännöksi rakentaminen.

Kaupalliset toiminnot eli myynnin, asiakassuhteiden ja markkinoinnin vastuut pysyvät edelleen Jukka-Pekka Vuoren vastuulla. Tuotetuki- ja suunnittelutoiminnot siirtyvät liiketoimintayksiköihin.

Grano-tuotemerkin ja yrityskuvan kehitys eriytetään omaksi Brandi ja yritysviestintä -toiminnokseen. Jukka-Pekka Vuori vastaa myös tästä toiminnosta.

Tulostus- ja painotuotantoon liittyvät kaikki toiminnot Grano keskittää perustettavaan valtakunnalliseen Tuotanto-yksikköönsä. Sen vastuulla ovat jatkossa tuotantoon liittyvät suorat hankinnat, tulostus- ja painotuotteiden logistiikka sekä tuotannon aineistoa valmistelevat toiminnot. Yksikön johtajaksi on nimitetty Seppo Rantala.

Granon kehitysohjelmat keskittyvät Kehitys-yksikköön. Tytti Liven jatkaa Granon kehitysjohtajana.

Talous- ja tietohallinto jatkaa Antti Uusitalon johdolla samoin kuin Henkilöstöhallinto johtajanaan Anna-Maija Salminen.

Muutokset koskevat vain Grano Group Oy:tä ja Grano Oy:tä. Tytäryhtiöiden toimintamalliin tai rakenteisiin ei tule muutoksia. Muutoksilla ei myöskään ole henkilöstövaikutuksia.