Panostajassa luotu pohjaa tulevaisuutta varten

Panostajan tilikausi päättyi lokakuun lopussa. Toimitusjohtaja Tapio Tommila luonnehtii vuotta työntäyteiseksi. Yhtiöissä on tehty paljon tuloskehityksen kohentamiseksi.

– Tilikauden alku oli vaikea. Tuolloin useiden sijoituskohteiden liiketoiminnassa oli samanaikaisia haasteita, jotka heijastuivat merkittävästi myös tuloskehitykseen. Koko tilikauden liikevaihto ja kannattavuuskehitys jäivät tavoiteltua alhaisemmiksi.

 

Panostajan lähtö vuoden 2019 tilikauteen oli hyvä tehtyjen yrityskauppojen ansiosta. Sen sijaan tilikauden kannattavuutta painoivat sijoituskohteissa tehtyjen toimintojen järjestelyistä aiheutuneet kulut. Niistä merkittävin kertaluontoinen kulu oli Granon toimintojen järjestely.

Vuoden aikana Panostajan portfolio uudistui. Ecosir siirtyi kansainvälisen sijoittajaryhmän omistukseen ja KL-Varaosat jatkaa pohjoismaisen Oy Kaha Ab:n omistuksessa. Molempien yhtiöiden pitkäaikainen kehittäminen Panostajassa kantoi näin hedelmää.

 

Tuore Panostaja-sijoitus lastenvaatteita valmistavaan Gugguuseen on yhtiön ensimmäinen merkittävä vähemmistöomistus.

– Gugguussa kiinnostuimme yhtiön vahvasta brändistä ja digitaalisiin kanaviin nojautuvasta liiketoimintamallista. Kun pääsimme tutustumaan yhtiöön tarkemmin, vaikutuimme tiimin intohimoisesta ja tinkimättömästä suhtautumisesta yhtiön kehittämiseen. Suomessa Gugguu on menestynyt erinomaisesti ja yhtiö on ottanut onnistuneesti ensimmäisiä askeleitaan kansainvälistymisen tiellä, Tommila kertaa.

– Vaikka näen Panostajan jatkossakin toimivan pääosin enemmistöomistajana, pidän valikoituja vähemmistösijoituksia mielenkiintoisena lisänä toimintamallimme. Uskon niiden tarjoavan meille uusia mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia jatkossakin.

 

Kuluneella kaudella selkeästi suurimman sijoituskohteen, Granon, kehittäminen on edennyt vaiheeseen, jonka tuloksia Panostajassa odotetaan seuraavalle tilikaudelle. Vahvaa kehitystyötä on tehty koko ajan myös muissa sijoituskohteissa ja työ jatkuu uudella tilikaudella.

– Perustehtävänämme on luoda arvoa vastuullisena omistajakumppanina muutoksen läpivientiä ja kasvua kiihdyttäen. Tämä perustehtävämme mukaisesti olemme jatkaneet oman aktiivisen arvonluontimallimme kehittämistä, Tommila sanoo

Suhdanne-ennusteiden mukaan tulevan tilikauden aikana talouskehitys hidastuu. Panostajassa tämä tarkoittaa reagointivalmiuden nostamista.

– Olen kuitenkin luottavainen siitä, että tilikauden aikana tehtyjen kehitystoimien johdosta sijoituskohteilla on hyvät edellytykset strategioidensa mukaisella polulla etenemiseen myös yleisen taloustilanteen heikentyessä.