Panostajan johdon osakkeidenosto viestii sitoutumisesta

7_johdon_osakkeet

Kesäkuun lopussa Panostaja myi 700 000 kappaletta omia osakkeitaan johtoryhmän jäsenille Juha Sarsamalle, Tapio Tommilalle, Miikka Laineelle ja Minna Telanteelle.

Osakkeiden myynti on osa Panostajan hallituksen päätöstä jatkaa johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa pitkäaikaista osakepohjaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

”Johtoryhmän jäsenet omistavat nyt yhteensä 1 250 000 Panostajan osaketta. Neljän hengen johtoryhmämme on nyt yhteenlaskettuna Panostajan kahdeksanneksi suurin omistaja”, Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama sanoo.

Johtoryhmän jäsenet ovat rahoittaneet sijoituksensa yhtiön lainoituksen avulla ja kantavat aidon yrittäjäriskin.

Sarsaman mielestä johdon osakkeidenomistus on yrityksen kannalta toimiva rakenne, sillä näin johto sitoutuu yritykseen sekä sen päätöksentekoon entistä vahvemmin.

”Sitoutuminen on aivan eri luokkaa, kun on omat rahat pelissä. Meillä on vahvaa uskoa sekä Panostajaan että sijoitusyrityksiimme. Nyt meillä on myös entistä suurempi intressi miettiä asioita omistajien näkökulmasta. Meillä menee hyvin ja tulemme yhdessä tekemään hyviä juttuja.”

Johdon osakkeidenomistus lisää myös samaistumispintaa sijoitusyrityksiin omistamisesta ja yrittämisestä puhuttaessa.

”Monissa sijoituskohteissamme on periaate, että toimiva johto on laittanut omia ja lainattuja rahoja kiinni yritykseen. Haluamme noudattaa samaa mallia emoyhtiössäkin, jotta ymmärtäisimme entistä paremmin sijoitusyrityksemme johtoa.”