Panostaja rakentaa vahvaa Pulssia

Panostaja otti lokakuussa käyttöön uuden johtamisen kehittämistä tukevan Pulssi-kyselyn. Kaikissa Panostajan sijoituskohteissa toteutettava kysely on osoittautunut ketteräksi keinoksi seurata yhtiöiden kehitystä.

Alkuun kuukausittain toteutettua seurantaa on vuoden alusta hieman rauhoitettu. Jatkossa Pulssi lähetetään yrityksiin joka toinen kuukausi. Kahden kuukauden välein toistuva kysely jättää paremmin tilaa myös reagoida esiin nouseviin asioihin.

Systemaattinen ja säännöllinen Pulssin mittaaminen on keino päästä kiinni organisaation kehityksen kannalta merkittäviin tekijöihin hyvissä ajoin. Esille nouseviin asioihin pitää myös ehtiä reagoimaan, jotta Pulssin hyödyt toteutuvat.

Panostajan Pulssi rakentuu neljästä yhteisestä ja muutamasta vaihtuvasta yrityskohtaisesta kysymyksestä. Vastaukset ovat niin Panostajan kuin yrityksen itsensä käytettävissä. Jotta Pulssi ei jää pelkäksi kyselyksi vaan kasvaa vuorovaikutukseksi, vahvaksi dialogiksi niin Panostajan ja yrityksen välillä kuin kunkin yrityksen sisällä, vaatii se raporttien käsittelyä kaikissa työntekijäryhmissä. Samalla korostuu työntekijöiden oma vaikuttamisen mahdollisuus yhtiön ja oman työn kehittämiseen.

Pulssi-kyselyjen vastausprosentti on ollut erittäin hyvä, mikä kehitysjohtaja Minna Telanteen mukaan osoittaa ihmisten halua sitoutua ja osallistua omalta osaltaan toiminnan kehittämiseen. Kyselyn raportointi on luontevasti lisännyt viestintää keskeisistä asioista, mikä puolestaan on jo vienyt kehitystä toivottuun suuntaan monessa yhtiössä.

– Kun jokin asia nousee esille, siihen myös keskitytään ja sen parantamiseksi aletaan tehdä töitä ihan eri tavalla kuin aiemmin. Tämä on tuonut jo tulosta monessa yhtiössä. Lähtötilanteessa tyydyttävällä tasolla olevia toimintoja on parannettu merkittävästi.

– Pulssin onkin oltava eräänlainen On line. Sen on mentävä niin yhtiön hallituksen, johtoryhmien kuin koko organisaation läpi. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tärkeitä. Ja se, että tieto on yhdenmukaista kaikille.