Panostaja mukaan Juuri Rahastoon – uusia mahdollisuuksia pk-sektorin yrityksille

Panostaja on aloittanut yhteistyön Juuri Partnersin kanssa. Panostajan toimintamalli perustuu enemmistöomistukseen kohdeyrityksissä. Panostajan yhteistyökumppanin Juuri Rahaston kautta myös vähemmistöomistus on mahdollinen. Rahasto keskittyy yrityksiin, joiden liikevaihto on 5-50 miljoonaa euroa.

Sijoituskohteita etsiessään Panostaja analysoi vuosittain yli 100 yritystä. Tästä ryhmästä valikoidaan parhaimmat ehdokkaat, joiden kanssa aloitetaan neuvottelut. Osa hankkeista on aiemmin kariutunut siihen, että Panostaja on edellyttänyt enemmistöomistusta. Yhteistyö Juuri Rahaston kanssa mahdollistaa myös vähemmistöomistuksen tai velkarahoituksen tarjoamisen yhteistyökumppanin kautta.

Juuri Rahasto rahoittaa ja kehittää pk-yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 5-50 miljoonaa euroa.

Juuri Rahasto tarjoaa kasvuhakuiselle yritykselle vähemmistöomistuksen, velkarahoitusta  ja kokeneet kumppanit, joiden kanssa omistusarvon kasvattaminen on helppoa.

– Pk-sektori on Suomelle ensiarvoisen tärkeä menestystekijä, eikä sen merkitystä aina ymmärretä. Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät jo nyt noin 60 prosenttia työvoimasta – ja pk-sektorin osuus kasvaa, Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo.

Rahoitusmarkkinoiden muutos ja sääntelyn lisääntyminen ovat heikentäneet erityisesti pk-sektorin rahoitusmahdollisuuksia. Yhteistyö Juuri Rahaston kanssa onkin uusi mahdollisuus tarjota pk-sektorin yrityksille paremmat kasvumahdollisuudet.

Panostaja tarjoaa Juuri Rahastolle työkalut ja johtamisjärjestelmät, jotka ovat hioutuneet toimiviksi vuosien varrella.  Niiden ansiosta rahaston omistaja-arvo kasvaa kohdeyrityksissä tehokkaasti.

Sijoittajina rahastossa on institutionaalisia sijoittajia, muun muassa Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Fennia, Henki-Fennia, LähiTapiola Vahinkovakuutus ja LähiTapiola Henkiyhtiö.