Panostaja lunasti takaisin 7,5 miljoonan euron hybridilainan

Panostaja lunasti toukokuun lopussa takaisin vuonna 2013 liikkeelle lasketun 7,5 miljoonan euron hybridilainan. Laina maksettiin takaisin ensimmäisenä mahdollisena takaisinmaksupäivänä.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna osakkeenomistajien omistuksia.

”Neljän vuoden ajan laina tuki Panostajan rahoitusasemaa ja vakavaraisuutta. Tilikauden 2016 alussa teimme uuden rahoitusjärjestelyn, jolla varauduimme myös hybridilainan takaisinmaksuun”, Panostajan varatoimitusjohtaja Tapio Tommila sanoo.

Uuden rahoituskokonaisuuden korkokustannus on selvästi hybridilainan korkoa alhaisempi, joten takaisinmaksu keventää Panostajan rahoituskuluja merkittävästi ja parantaa kassavirtaa.

”Panostajan liiketoiminta on vahvistunut neljässä vuodessa, mikä näkyy nyt mahdollisuutena hyödyntää edullisempia rahoitusmuotoja.”