Panostaja Business Akatemia: Systemaattista kehitystyötä

Panostajan Business Akatemia on aloittamassa neljännen toimintavuotensa. Akatemian tavoitteena on tukea ja edistää Panostaja-konserniin kuuluvien PK-yritysten myynnin, liiketoiminnan, johtamisen ja esimiestyön kehittämistä. Akatemiasta saatu positiivinen palaute ja konkreettiset, mitattavat hyödyt kannustavat Panostajaa jatkamaan valmennusohjelmia tulevaisuudessakin.

Kuluvan vuoden painopiste Business Akatemian työssä oli johtoryhmätyöskentelyn ja esimiestyön kehittämisessä. Valmennusmoduulien sisällöt täsmennetään vuosittain.

”Ensi vuoden painopistealueet ovat vielä mietinnässä, mutta valmennuksissa keskitytään varmasti jollain tavalla myynnin kehittämiseen ja esimiestyöhön. Vuosittainen johtamisindeksikyselymme, jossa analysoidaan johtamisen tilaa, on juuri alkanut. Tulevat painopistealueet määritellään sekä kyselyn palautteen että yhtiöiden strategisten painopisteiden perusteella”, kertoo Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Akatemian toiminnassa systemaattisuus ja mitattavat hyödyt ovat tärkeitä. Muun muassa johtamisindeksi on parantunut selvästi viime vuosien aikana, mikä on vahva signaali Akatemiassa tarjottavien työkalujen toimivuudesta.

”Systemaattisella kehitystyöllä voi vaikuttaa.  Esimerkiksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi koko konsernin tasolla jo Akatemian ensimmäisen valmennuksen jälkeen, vaikka toki niissä on yhtiökohtaisia vaihteluita. Samalla myös johtamisindeksi on parantunut merkittävästi, mikä on meille tärkeä mittari yritysten kehitystyössä”, kuvailee Telanne.

Akatemian valmennuksen tarkoituksena ei ole vain tarjota tietoa liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen yhdensuuntaisesti, vaan valmennuksessa keskeistä on verkostoituminen ja yhdessä oppiminen muista yrityksistä osallistamisen ja aktiivisen keskustelun kautta.

”Valmennukset ovat konkreettista, arkipäivän tilanteita tukevaa koulutusta. Panostaja haluaa edistää yhtiöidensä kasvua ja uusiutumiskykyä tarjoamalla erilaisia työkaluja liiketoiminnan johtamiseen. Akatemia on osoittautunut yhdeksi erinomaiseksi työkaluksi tuon pääoman kasvattamiseksi”, iloitsee Telanne.