Pinnalla nyt: Panostaja myi KL-Varaosat Kahalle

KL-Varaosat siirtyy pohjoismaiseen K.G. Knutsson -konserniin kuuluvan Oy Kaha Ab omistukseen. Panostaja luopuu kaupassa koko KL-Partsin omistusosuudestaan ja Kahasta tulee KL-Partsin pääomistaja. KL-Partsin johto jatkaa yhtiön vähemmistöosakkaana ja KL-Varaosat jatkaa itsenäisenä yrityksenä sekä Juha Kivinen sen toimitusjohtajana.

Velaton kokonaiskauppahinta on 6,4 miljoonaa euroa. Panostaja-konsernin myyntivoitto ennen veroja on noin 2,7 miljoonaa euroa.

KL-Varaosat on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yhtiön toiminta on laajentunut merkittävästi ja liikevaihto lähes kolminkertaistunut. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palkkalistoilla oli 47 ihmistä.

Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommilan mukaan yhtiöstä irtaantuminen on nyt oikea-aikaista. Toteutuneet strategiset kehityshankkeet ovat tuottaneet haluttua ja kestävää tulosta ja uusi omistaja tuo yhtiölle uusia kasvun mahdollisuuksia.

KL-Varaosien toimitusjohtaja Juha Kivinen on tyytyväinen yhteistyöhön Panostajan kanssa. Sen ansiosta yhtiö on kasvanut valtakunnalliseksi toimijaksi ja luonut oman ainutlaatuisen palvelukonseptinsa. Kaha on luonteva omistaja ajatellen yhtiön seuraavan vaiheen kehitystyötä.

Kahan toimitusjohtaja Bengt Wahlberg on vaikuttunut KL-Varaosien kehityksestä ja yhtiön johdon sitoutuneisuudesta työhönsä.

Yrityskaupan toteuduttua KL-Parts poistuu Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta. Tilikauden 2018 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman KL-Partsia oli 185,2 miljoonaa euroa ja 4,1 miljoonaa euroa.