Johdon Forum: Kasvu on tekoja

Panostajan perinteinen Johdon Forum kokoontuu jälleen tämän uutiskirjeen ilmestymisen aikoihin. Forumin teema on tänä vuonna kasvun kiihdyttäminen.

Flexim Securitystä ja sittemmin Oscar Softwaresta tuttu pitkäaikainen panostajalainen, yrittäjä ja sijoittaja Jukka Laakso avaa Forumissa ajatuksiaan kasvusta ja siihen liittyvästä muutoksesta.

Hallitusammattilainen ja Panostajan hallituksen jäsen Kalle Reponen puhuu kasvun kiihdyttämisestä.

Muutosjohtamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen pureutunut Susanna Paloheimo kirkastaa näkemyksiä paremman esimiespalvelun ja kasvun yhteydestä toisiinsa.

Vuosittainen Johdon Forum on tärkeä esimerkki Panostajan pitkäjänteisestä ja ajankohtaisiin asioihin pureutuvasta kehitystyöstä. Välähdyksiä Haikossa kokoontuvasta Forumista on tulossa Panostaja-sivuille lähiaikoina!