Nimityksiä: Antti Liukkonen aloitti Granon ensimmäisenä digitalisaatio- ja kehitysjohtajana

Granon uutena digitalisaatio- ja kehitysjohtajana on aloittanut syyskuun alusta MBA ja kaksospoikien isä Antti Liukkonen.

Digitalisaatio- ja kehitysjohtajan rooli on Granossa uusi ja tehtävä monipuolinen. Antin vastuulla on tukea ja uudistaa nykyistä liiketoimintaa sekä rakentaa tavoitteellisesti uutta kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. Hän myös vastaa sisäisestä projektitoimistosta, joka huolehtii strategisten projektien toteutumisesta, ja johtaa oman yksikkönsä kehityshankkeita.

Granolle Antti siirtyi Siili Solutions Oyj:n kehitysjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut mm. Nokialla ja johdon konsultin roolissa.

Antin johtaminen perustuu uteliaisuuteen, luottamukseen ihmisiin ja tekemisen tuloksellisuuden mitattavuuteen.

– Haluan luoda vahvoja rakenteita ja nostaa esiin uusia kyvykkyyksiä yhtälailla kuin olla mahdollistamassa kestävää ja tuloksellista huomista.

Antti on vahvasti tulevaisuusorientoitunut ja arvostaa käytännönläheistä työskentelyotetta. Hänen johtamisfilosofiassa perustuu pyrkimykseen tehdä maailmanluokan juttuja tosissaan, mutta ei tosikkomaisesti.

Parhaillaan Granossa on käynnissä sekä toimialan että yrityksen oman uudistumisen murros, mikä vaikuttaa tapaan, jolla Antti lähestyy tehtäväänsä.

– Uuden toimenkuvan suurimpien linjojen tehtävät liittyvät yrityksen johtamis- ja toimintamalliin. Käytännössä tämä tarkoittaa toimivan ketteryydenmallin määrittelemistä ja suunnittelemista niin, että innovatiivisuus on keskeinen osa Granon toimintakulttuuria. Tavoitteena on poistaa tekemisen esteet ja antaa tilaa yksilöiden vastuunotolle ja yhteistyölle. Lisäksi on otettava huomioon palveluliiketoimintamallien kehittäminen niin, että Granon identiteetti vahvistuu.

– Pyrin purkamaan teknologiaan liitettyä mystiikkaa ja tekemään sen helposti lähestyttäväksi, sillä tulevaisuus on jo täällä, vaikka sitä ei jokapäiväisessä arjessa ja tekemisessä havaitakaan vielä. Sen olen havainnut, että usein uusien asioiden hankkeistus tai innovaatiotoiminta jäävät joko kalliiksi puuhasteluksi tai niistä ei saada tuloksia. Kumpaakaan en halua Granoon.

Antti korostaa, että yrityksen toimintakulttuuriin sisään rakentuvat jatkuvan parantamisen mallit antavat mahdollisuuden myös työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen. Johdon tehtävänä onkin näyttää suunta ja sitä kautta luoda turvallinen toimintaympäristö myös villeille kokeiluille, mitä niitäkin haluan olla herättelemässä.

Antilta on pakko nyt kysyä, mistä tietää onnistuneensa näissä tavoitteissa.

– Lopputilasta eli siitä, kun työ tuntuu kevyeltä. Kun monimutkaisen maailman pystyy selittämään helposti ja toiminnasta tulee vaivatonta ja selkeää. Samalla on päästy kommunikaatiossa tasolle, joka tekee arvoketjut selkeiksi ja näkyviksi. Siellä syntyy yhteinen liike tavoiteltua suuntaa kohti.

– Tilanteet ovat aina orgaanisia, ne elävät. Grano on toki pystynyt toimimaan esimerkiksi koronan luomassa epävarmassa tilanteessa. Sujuvoittamisen ansiosta toiminta muovautuu vaivattomaksi, tuottaa arvoa laajemmin yhtälailla asiakkaille, henkilöstölle kuin omistajille sekä synnyttää voittavia rakenteita ja käytäntöjä.

– Kyse on siitä kuuluisasta matkasta ja oppimisesta. Ehkäpä liiketoimintaakin voi käsitellä etiikan kolmen pääteesin kautta. Jos joku on hyvää, totta ja kaunista, eikös se kaikki ole tuolloin toimivassa paketissa. Tätä avaan enemmän jatkossa liittäen sen liiketoiminnan viitekehykseen.