Megaklinikka liittyy Panostajan perheeseen

Panostaja osti enemmistön Megaklinikasta,  joka on uudenlaisen palvelukonseptin hammaslääkäriasema. Helmikuun 17. Julkistettu yrityskauppa laajentaa Panostajan toimintaa uuteen segmenttiin, suun terveydenhuoltoon.

Megaklinikka on täysin uudenlaisen palvelukonseptin hammaslääkäriasema. Sen toiminta perustuu asiakaslähtöiseen toimintatapaan, jossa asiakkaille tarjotaan kaikki hammashuollon palvelut yhdellä käynnillä, laadukkaasti ilman jonoja. Asiakaslähtöisyyttä tukee myös Megaklinikan tehokas  ajanvarausjärjestelmän sisältävä IT-järjestelmä, jonka kehittämiseen se on panostanut vahvasti perustamisestaan alkaen.

Megaklinikka on perustettu vuonna 2010 ja se työllistää 90 henkilöä pääkaupunkiseudulla. Megaklinikan liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa vuonna 2014. Panostajan osuus Megaklinikasta tulee olemaan 75 prosenttia ja nykyiset avainhenkilöt jäävät omistajiksi 25 %:n osuudella. Christoffer Nordström jatkaa toimitusjohtajana sekä omistajana.

Panostajan tavoitteena on rakentaa Megaklinikasta toimialan käytäntöjä mullistava yhtiö ja laajentaa sen liiketoimintaa Suomen ulkopuolelle.

– Megaklinikka on kasvanut nopeasti toimialansa innovatiiviseksi uudistajaksi ja tunnetuksi toimijaksi pääkaupunkiseudulla. Entistä asiakaslähtöisemmällä toimintatavalla on kysyntää suun terveydenhuoltoalalla, ja tähän kysyntään Megaklinikan palvelumalli vastaa. Olemmekin erittäin vakuuttuneita liiketoimintakonseptin toimivuudesta ja monistettavuudesta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. On mielenkiintoista päästä mukaan kehittämään ja kasvattamaan Megaklinikan toimintaa, Juha Sarsama sanoo.

– Monien suomalaisten terveydenalan yritysten omistus on siirtynyt ulkomaisille tahoille viime vuosien aikana. Siksi olemme iloisia, että monista ehdokkaista meille paras kumppani Megaklinikan enemmistöomistajaksi oli juuri suomalainen sijoitusyhtiö Panostaja, joka myös on toimialansa pioneeri. Uskomme, että suomalaisuudella on arvoa asiakkaillemme ja henkilöstöllemme. Megaklinikka on luotu yritteliäisyydellä, ja samalla asenteella jatkamme sujuvasti yhdessä Panostajan kanssa, Megaklinikan hallituksen puheenjohtaja Tina Nyfors toteaa.