Kvartaali Q3: Panostajan liiketoimintakatsaus

Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto laski touko-heinäkuun tarkastelujaksolla 7,3 prosenttia. Niin ikään liikevoitto laski mainitulla ajanjaksolla. Vaikka liikevoitto parani kolmessa kahdeksasta sijoituskohteesta, kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin liikevaihto- ja kannattavuuskehitys jäivät odotuksia heikommiksi.

Liikevaihdon kehityksen kohentamiseksi konsernissa on käynnissä useita toimia. Syksyn mittaan näihin toimiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Katsauskauden merkittävimmän tulosparannuksen teki CoreHW, jonka asiakasprojektien kysyntä on edelleen hyvä.

Lue koko katsaus täältä.