Kvartaali Q2: Vahvan kehittämisen jakso

Panostaja myi katsauskauden jälkeen KL-Varaosat Oy Kaha Ab:lle. Myyntivoittoa sijoitus tuotti 2,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden toinen neljännes oli Panostajalle jo ensimmäistä virkeämpi, vaikka tavoitteet eivät kaikin puolin täyttyneet. Konsernin liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 14 prosenttia ja liikevoitto parani 8 prosenttia. Panostaja-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 52,4 milj. euroa ja liikevoitto 2,1 milj. euroa. Erot eri sijoituskohteiden kehityksessä olivat merkittäviä.

Kasvun taustalla olivat uudet sijoituskohteet Carrot ja Oscar, joista ei ole vielä vertailutietoa. CoreHW keräsi hyvin uusia projekteja ja kasvatti liikevaihtoaan lähes kolminkertaiseksi.

Carrotin ja Selogin henkilöstö- ja kilpailutilanteen muutoksista johtuvat paineet heijastuvat yhtiöiden kehitykseen. Granon kevään aikana alkanut toimintamallin ja organisaatiorakenteen muutos jatkuu.

Heatmasters solmi katsauskaudella merkittävän uunikaupan Saudi-Arabiaan. Projekti toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Vaikka sijoituskohteen toinen kvartaali oli kokonaisuudessaan hiljainen, tulos parani operatiivisen tehokkuuden ja sopeuttamistoimien myötä yli vertailukauden tason.

Kaikkiaan liikevaihto kasvoi neljässä yhdeksästä sijoituskohteesta. Liikevoitto parani kolmessa yhdeksästä sijoituskohteesta. Tarkan katsauskauden lopputuleman löydät täältä.