Kvartaali lukuina

Tilikauden viimeisellä neljänneksellä sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 34 prosenttia vertailukaudesta. Merkittävin liikevaihdon kasvuun vaikuttava tekijä oli aikaisempien neljännesten tapaan Granon yritysostojen vaikutus, mutta myös muissa sijoituskohteissa kasvu oli laaja-alaista. Erityisesti KotiSunin kasvu jatkui vahva liikevaihdon kasvaessa 27 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi seitsemässä kahdeksasta sijoituskohteesta.

Tilikauden viimeisen neljänneksen liikevoitto nousi vertailukauden 2,9 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon, vaikka tavanomaista suuremmat yritysjärjestelyiden valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät kustannukset 1,6 miljoonaa euroa painoivat merkittäväsi tulosta. Sijoituskohteiden kannattavuuskehitys olikin katsauskaudella pääosin odotuksiemme mukainen ja liikevoitto parani viidessä kahdeksasta sijoituskohteesta. Tulemme kuitenkin edelleen jatkamaan toimia Megaklinikan kannattavuuden parantamiseksi ja Granon tuloskäänteen varmistamiseksi.