Kvartaali lukuina: Tase-asema vahvistui merkittävästi

Tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä Panostaja myi KotiSun Groupin osakkeet CapManin hallinnoimalle rahastolle. Tämä oli Panostajalle erittäin merkittävä irtaantuminen ja myynnistä kirjattiin 32,9 miljoonan euron myyntivoitto ennen veroja. Myynti vahvisti myös merkittävästi tase-asemaamme.

Ensimmäisellä neljänneksellä sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edelleen merkittävästi pääasiassa Granon viime tilikaudella tekemien yritysostojen seurauksena. Rakentamiseen liittyvien sijoituskohteidemme Selogin ja Helakeskuksen liikevaihdot jäivät puolestaan selvästi vertailukautta heikommiksi. Uskomme kuitenkin tämän yllättävän kysynnän heikkouden näissä sijoituskohteissa olleen tilapäistä, sillä markkinan kysyntätilanne kevättä kohti näyttää edelleen hyvältä. Muilta osin sijoituskohteiden taloudellinen kehitys oli katsauskaudella pääosin odotuksiemme mukaista.