Kvartaali lukuina Q4: ”Pitkäaikainen tavoite saavutettu”

Panostaja julkaisi vuoden 2018 tilinpäätöksensä 13.12.2018. Katsauskaudella Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 22 prosenttia. Vahvan kasvun taustalla ovat hankitut uudet sijoituskohteet sekä osin Granon viime tilikaudella tekemien yritysostojen vaikutus. Katsauskauden aikana kirjasimme Helakeskukselle kohdistetusta liikearvosta 3,0 milj. euron arvonalentumisen, mikä painoi Panostajan katsauskauden liikevoiton 0,2 milj. euroon. Ilman liikearvon alaskirjauksen huomioimista Panostajan katsauskauden liikevoitto kuitenkin parani 2,4 milj. euroa vertailukaudesta. Vertailukaudelle sisältyneiden emoyhtiön yritysjärjestelyihin liittyneiden kulujen lisäksi suurin kannattavuusparannus katsauskaudella toteutui Granossa.

Panostajan taloudellisena tavoitteena oli kumulatiivinen osakekohtainen tulos 0,80 euroa viisivuotiskaudella 2014-2018. Tämä päättynyt neljännes oli tavoitekauden viimeinen etappi ja kumulatiiviseksi osakekohtaiseksi tulokseksi muodostui 0,80 euroa. Viisi vuotta sitten asetettu tavoite saavutettiin.

Lue lisää täältä.