Kvartaali lukuina Q3

Kannaltamme merkittävä katsauskauden tapahtuma oli, kun Panostaja maksoi pois kaikki emoyhtiön korolliset velat 22,3 milj. euroa ja teki sopimuksen uudesta 15,0 milj. euron yritysostolimiitistä, joka korvaa aikaisemman yritysostolimiitin.

Emoyhtiön velaton tase mahdollistaa parhaimmalla tavalla tunnistettuihin sijoitusmahdollisuuksiin tarttumisen ja strategiamme mukaisen arvonluonnin pitkällä aikavälillä. Yritysostolimiitti puolestaan tuo lisää joustavuutta rahoitusrakenteeseemme ja turvaa sijoitusvalmiutemme myös irtaantumisten välissä. Nyt toteutettu emoyhtiön velkojen poismaksu laskee myös merkittävästi Panostajan riskiä. Tämä riskin alentuminen heijastuu Panostajan oman pääoman tuottovaateeseen ja osana pääomarakenteen muutosta olemme myös päivittäneet Panostajan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi katsauskaudella yli 50 prosenttia. Vahvan kasvun taustalla ovat hankitut uudet sijoituskohteet sekä Granon viime tilikaudella tekemien yritysostojen vaikutus. Kokonaisliikevaihdon kasvusta huolimatta sijoituskohteiden liikevaihtokehitys oli kuitenkin katsauskaudella monissa sijoituskohteissa odotuksiamme heikompaa. Tämä odotuksiamme heikompi liikevaihdon kehitys heijastui myös liikevoittoon, joka laski katsauskaudella 1,4 milj. euroon vertailukauden 1,6 milj. eurosta.

Katsauskauden liikevoittoa heikensi myös kevään yritysostoista aiheutuneet kulut sekä Granon suurkuvatöiden asennusliiketoiminnan projektihaasteet ja Carrotin Uudenmaan teollisuusliiketoiminnan alasajon kulut. Nämä mainitut sijoituskohteissa kannattavuutta painaneet seikat on kuitenkin pystytty ratkomaan jo katsauskauden aikana, joten tilikauden viimeiselle neljännekselle lähdemme hyvistä lähtökohdista.

Lue lisää ja tutustu tarkempiin lukuihin