Kehitysportaali PRO tarjoaa entistä parempia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen

Panostajan luoma kehitysportaali PRO on kokenut uudistuksen.

Kehitysjohtaja Minna Telanteen mukaan PRO on tarkoitettu Panostajan sijoitusyhtiöiden yhteiseksi alustaksi ja työkalupakiksi liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheisiin. Käyttäjäryhmänä on erityisesti yritysten johto, johtoryhmä ja esimiehet.

9_minna_pro

Panostajan sijoitusyhtiöt ovat käyttäneet PRO:ta parin vuoden ajan. PRO:n uusi versio on Telanteen mukaan selkeästi strukturoidumpi ja tarjoaa systemaattisempaa tukea yrityksen kasvuun.

”Uusi versio on strukturoitu teema-alueittain. Kehittämisen taustalla on aina ajatus nykytilanteessa suhteessa yrityksen tavoitteisiin. PRO tarjoaa teema-alueittain nykytila-analyysin ja ohjeistuksen tarvittavista toimenpiteistä sekä tarjoaa toimenpiteiden tekemiseen työpohjat. Lisäksi yhtenä uutena ulottuvuutena on yhtiöiden hallitustyökalu, joka on intergoitu PRO:hon.”

Telanne kuvailee PRO:n taustalla olevan suuremmassa kuvassa ajatus yrityksen arvonluonnin teemoista siitä, miten edistetään sijoitusyhtiöiden kasvua, johtamista ja liiketoiminnan kehittymistä parhaimmalla tavalla.

”Haluamme varmistaa, että sijoitusyhtiöidemme hallitustyö ja johtaminen edistävät kasvua, strategia on kirkas ja operatiiviset elementit ovat kunnossa. PRO edistää tätä kokonaisuutta siihen asti, kunnes yritys myydään.”

Telanne kertoo Panostajan saaneen hyvää palautetta verkkoalustasta, erityisesti erilaisia työpohjia hyödynnetään aktiivisesti, samoin eri tilaisuuksissa syntyneitä valmennusmateriaaleja.