Juha Sarsama uusiin haasteisiin

Sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Sarsama on irtisanoutunut Panostajan palveluksesta siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Hän jatkaa tehtävässään vielä erikseen sovittavan ajan, kuitenkin enintään 10.6.2020 asti.

Juha aloitti Panostajassa vuonna 2007. Tuolloin työuralla oli alla yrityskauppojen neuvonantajatehtävissä kokemusta jo 12 vuoden verran ja operatiivisia vastuita vuoden 2000 alusta lähtien.

Panostajan toimitusjohtajan roolista Juha luopui vuodenvaihteessa 2018, kun pestissä oli tullut täyteen reilut 11 vuotta.

– Aika muutokselle oli silloin oikea. Virtaa toimitusjohtajan hommiin olisi vielä riittänyt, mutta joskus luopuminen voi saada aikaan enemmän kuin pitäytyminen vanhassa. Uskon vahvasti, että näin käy nytkin, Juha totesi tuolloin ja on nyt samoilla linjoilla.

Hän lisää, että Panostajan toimintatavat ja kulttuuri saavat kiitosta sidosryhmiltä, eikä tuo asia ole hänen poisjäämisensä vuoksi muuttumassa.

– Juhalla on ollut erittäin tärkeä rooli Panostajan kehittämisessä ensin pitkään toimitusjohtajana ja sittemmin sijoitusjohtajana. Kiitän Juhaa lämpimästi hänen erinomaisesta työpanoksestaan yhtiön hyväksi ja toivotan hänelle onnea tuleviin haasteisiin, toimitusjohtaja Tapio Tommila kiittää.