Johtamisindeksikysely mittaa yrityksen pulssia

Menestyksen kannalta ratkaisevaa on muutoksen nopeus eli se, kuinka nopeasti yritys kykenee uusiutumaan ja toimeenpanemaan uusiutumisen vaatimat toimenpiteet. Panostajan johtamisindeksikysely on strateginen mittari, jonka avulla saadaan tietoa tytäryhtiöiden johtamisen nykytilasta ja uusiutumiskyvystä.

”Johtamisindeksikysely mittaa yrityksen strategista herkkyyttä, reagointikykyä markkinaan. Johtamisindeksi mittaa strategiseen ymmärrykseen ja käytäntöön liittyviä teemoja, uusiutumiseen ja osaamiseen liittyviä teemoja sekä innostukseen ja sitoutumiseen liittyviä teemoja”, kertoo Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Ainutlaatuisen kyselystä tekee se, että se antaa niin hallituksen, johtoryhmän kuin työntekijöidenkin näkemyksen yhtiön tilanteesta. Kysely tehdään kerran vuodessa. Viimeisimpiä tuloksia tammikuulta on käyty tarkasti läpi Panostajan tytäryhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä ja niitä jalkautetaan parhaillaan yrityksiin.

”Johtamisindeksi on todistanut meille, että systemaattisella kehitystyöllä voi vaikuttaa. Koko konsernin johtamisindeksi on parantunut joka vuosi. Olemme panostaneet esimerkiksi esimiestyöhön ja johtamiseen ja se näkyy tutkimuksen tuloksissa kauttaaltaan. Vaikutus on nähtävissä myös ihan konkreettisesti: esimerkiksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi koko konsernin tasolla”, kuvailee Telanne.