Hallitusforumissa keskusteltiin tulevaisuuden johtamisesta

hallitusforum_1200x380

Hallitusforum on vuosittainen verkostotapahtuma, joka kokoaa Panostajan sijoituskohteiden hallitukset keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Tavoitteena on tuoda yhtiöille uusia ajatuksia, näkökulmia ja työkaluja.

Tänä vuonna Hallitusforum järjestettiin 12. lokakuuta teemalla ”Tulevaisuuden johtaminen”. Aihetta valotti vieraspuhujaksi pyydetty tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen. Lisäksi ohjelmassa oli konkreettinen case-esimerkki Fleximin menestystarinasta.

”Tilaisuuden pääviestinä oli antaa osallistujille näkemystä siitä, miten johtamista, liiketoimintaa ja ajattelua tulisi uudistaa toimintaympäristön muutoksen mukana sekä miten itse voimme luoda muutosta ja uusia liiketoimintamalleja menestyäksemme,” Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne kertoo.

Tilaisuus sai osallistujilta erinomaista palautetta ja kiitosta. Erityisesti osallistujat pitivät laajemman näkökulman yhdistämisestä konkreettiseen esimerkkiin.

”Itselleni jäi erityisesti mieleen, miten monissa yrityksissä nykyiset rakenteet hidastavat uudistumista. Meidän tulee olla riittävän avoimia toimintaympäristön mahdollisuuksille sekä muuttaa rohkeasti olemassa olevaa toimintamallia ja tapaa johtaa. Ajattelua kehittääkseen yritysten kannattaa verkostoitua ja hyödyntää eri alojen asiantuntijoita sparraajina,” Telanne jatkaa.

Hallitusforumiin osallistui noin kolmekymmentä henkilöä sijoituskohteiden hallituksista, toimitusjohtajista ja ulkopuolisista hallituksen jäsenistä. Seuraava Hallitusforum järjestetään syksyllä 2017.