Grano ja Multiprint yhteen

Panostajan Digitaaliset painopalvelut -segmentti vahvistuu merkittävästi, kun Grano yhdistyy Multiprintin kanssa. Muodostuvan yrityksen liikevaihto nousee noin 90 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä yli 800:aan.

Toukokuussa julkaistulle yritysjärjestelylle oli vahvat perusteet. Grano ja Multiprint ovat alansa edelläkävijöitä ja niiden tarjonta, osaaminen ja asiakaspeitto täydentävät toisiaan, kun taas päällekkäisiä toimintoja on vähän. Granon palveluverkon painopiste on pääkaupunkiseudun lisäksi Keski- ja Itä-Suomessa ja Multiprintin vastaavasti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yhdistymisen jälkeen yrityksen toimipisteitä on 23 kaupungissa kattaen Suomen Oulusta Helsinkiin.

Granon ja Multiprintin yhdistyessä markkinoille syntyy yritys, jolla on tehokas tuotanto ja korkea teknologinen osaaminen sekä asiakaslähtöisesti toimiva ja maantieteellisesti kattava palveluverkosto. Yritys panostaa tulevaisuudessakin myyntiin ja asiakaspalveluun sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen.

”Yhdistymisen myötä muodostamme alalle suuren ja vahvan suomalaisen toimijan. Meillä on entistä paremmat resurssit kehittää tuotteitamme ja palveluamme sekä huolehtia henkilöstöstämme ja asiakkaistamme”, sanoo yrityksen toimitusjohtajan tehtävät vastaanottava Jaakko Hirvonen.

”Olen seurannut toimialan muutosta jo vuosikymmenten ajan. Erityisesti viimeiset vuodet olemme eläneet suuren murroksen keskellä. Matka on ollut huikea ja sen varrella on tapahtunut paljon. Uudistuminen on ihan välttämätöntä tällä alalla,” sanoo Granon toimitusjohtajan tehtävästä hallituksen jäseneksi siirtyvä Heimo Viinanen.

Sopimus yhdistymisestä julkaistiin 19.5., mutta sen vahvistaminen edellyttää vielä Multiprintin enemmistöomistajan Turun Metsänkävijät ry:n vuosikokouksen hyväksyntää. Järjestely on tarkoitus viedä loppuun kesän 2015 aikana.

Panostaja jää yrityksen enemmistöomistajaksi runsaan 50 prosentin omistusosuudella, Turun Metsänkävijöiden omistusosuus tulee olemaan noin 16 prosenttia ja muu omistus jakautuu pääosin yhtiön toimivan johdon kesken.

”Yrityskaupan toteuttaminen oli tässä tapauksessa varsin suoraviivaista, koska neuvottelijoilla oli yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Uskon integraation sujuvan ongelmitta, koska molemmilla osapuolilla on aikaisempaa kokemusta yhdistymisistä ja yrityskaupoista”, Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama sanoo.