Grano ja Multiprint: Yhdessä eteenpäin!

Grano ja Multiprint julkaisivat suunnitelman yhdistymisestään toukokuun loppupuolella. Toimialan kahden suuren pelurin fuusio herätti laajaa kiinnostusta. ”Tieto yhdistymisestämme otettiin hyvin myönteisesti vastaan sekä asiakaskunnassamme että henkilöstömme piirissä. Toimintaympäristö edellyttää uusia innovointeja ja vain kannattava yritys voi kehittää tarjontaansa. Perusteet yhdistymiselle olivat selkeät ja toiminnoissa oli päällekkäisyyttä vain vähän. Henkilöstömme näki yhdistymisen tuomat myönteiset puolet ja yhteistyö on ollut alusta alkaen sujuvaa”, Granon toimitusjohtajan tehtävän vastaanottanut Jaakko Hirvonen kertoo.

Kesän aikana painopiste on pystytty pitämään asiakastyössä ja samalla yhdistyminen on edennyt suunnitelmien mukaan. ”Strategiatyö ja uudelleen organisoituminen lähtivät liikkeelle heti kaupan vahvistumisen jälkeen. Käynnistimme yt-neuvottelut niillä alueilla, joissa oli päällekkäisiä toimintoja. Suunnitelmat organisoitumisesta, työtehtävien jaosta ja tarvittavasta osaamisesta pyrittiin tekemään huolella ja tasapuolisesti. Loppujen lopuksi henkilöstövähennykset koskivat vain 16 vakituista ja 11 määräaikaista työntekijää”, Hirvonen kertoo. Päällekkäisyyttä on karsittu myös samoissa kaupungeissa sijainneiden toimipisteiden osalta. ”Olemme aloittaneet tähän mennessä myös 7 toimipisteen muuton. Kaikki on sujunut yllättävänkin hyvin, mutta haasteellisinta on ICT-ympäristön yhtenäistäminen. Sen kanssa työ vielä jatkuu”, Hirvonen toteaa.

Granolle ja Multiprintille on ollut yhteistä pitkä ja perinteikäs historia sekä kasvun tukeminen yritysostoin. Integraation menestyksekkäästä läpiviemisestä molemmilla yrityksillä on kokemusta yllin kyllin, mutta miten onnistuu yhtenäisen yrityskulttuurin luominen kahdelle aiemmin kilpailuasemassa olleelle toimijalle? ”Ennen fuusiota Granon ja Multiprintin kilpailu oli reilua ja meillä oli pienimuotoista yhteistyötä. Yrityskulttuurimme ovat molemmin puolin kehittyneet jatkuvasti yritysostojen myötä. Siten muutos on meillä enemmänkin normaali olotila, emmekä ole ehtineet jämähtää paikoilleen. Yrityskulttuuri muodostuu ajan myötä ja tuemme sitä vahvistamalla yhteenkuuluvuutta ja brändiämme. Työ on vasta käynnistynyt, mutta jouhevan yhteistyön ansiosta  alku on tuntunut todella hyvältä”, Hirvonen toteaa.

Granon ja Multiprintin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen