Future CEO 2016: Kyky uusiutua ja muutosvalmius keskiöön

Toimitusjohtajien arviot johtajuudestaan ja osaamisalueista poikkeavat merkittävästi yritysten hallituksen ja johtoryhmän jäsenten arvioista. Tämä selvisi helmikuussa julkistetussa Future CEO 2016 -tutkimuksessa, johon osallistui yli 450 toimitusjohtajaa ja hallitusten ja johtoryhmien jäsentä.

Kyseessä on kaikkien aikojen laajin ja monipuolisin katsaus suomalaiseen toimitusjohtajuuteen aikana, jossa suomalainen johtajuus on murroksessa ja toimitusjohtaja on tämän muutoksen keskiössä. Tutkimuksessa hallitukset ja johtoryhmät arvioivat toimitusjohtajien työtä, painopistealueita ja yrityskulttuuria sekä toimitusjohtajan tärkeimpiä osaamisalueita tulevaisuudessa. Panostaja oli mukana suunnittelemassa ja tuottamassa tutkimusta. Muita asiantuntijoina olivat Panostajan lisäksi Evli Pankki, Odgers BerndtsonEteraPohjantähti sekä Hanken & SSE Executive Education.

”Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista johtamista. Olemme todenneet, että menestystarinoiden syntymisen edellytyksenä on koko johtamisen arvoketjun – hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä – halu uudistua, vahva sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä yhteistyön saumaton toimivuus. Tämä hanke antaa meille uusia näkökulmia ja työkaluja johtamisen kehittämiseen”, toteaa Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Tutkimuksen tulokset yrityskulttuurista nostavat pohdintaan yritysten uusiutumiskyvyn. Yhtiöiden ylin johto; hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä, näkevät yrityksensä kulttuurin nykytilan ja tavoitetilan hyvin eri tavalla. Vastaajina olleiden hallitusten ja johtoryhmien näkemyksen mukaan lähitulevaisuudessa menestyminen edellyttää kokeilevaa, innovatiivista ja yhteisöllistä kulttuuria.  Nykykulttuuri koettiin tuloskeskeiseksi ja byrokraattiseksi. Toimitusjohtajat sen sijaan näkivät nykyisen yrityskulttuurinsa olevan jo kokeileva ja yhteisöllinen pikemmin kuin tuloskeskeinen ja byrokraattinen.

”Tulos herättää ajatuksia ainakin kahdesta näkökulmasta: johdetaanko uusiutumista johdonmukaisesti ja mikä on yritysten kyky uusiutua ja muutosvalmius. Hallituksen hyväksymä visio, strategia ja arvot on aina yritykselle uusiutumishaaste. Uudistumisen aikaansaaminen puolestaan vaatii johdonmukaisuutta niin tekemisessä kuin viestinnässä. Tässä keskeistä on yhteinen näkemys tavoitetilasta ja nykytilasta”, pohtii Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

”Future CEO -tutkimuksen ehkä kysymyksiä herättävin tulos oli se, että toimitusjohtajan käsitys nykykulttuurista erosi selkeästi johtoryhmän ja hallituksen näkemyksistä. Yhteisesti sovittu tahtotila pitää olla ja sitä pitää jatkuvasti edistää.”

Voit tilata tutkimuksen raportin itsellesi täältä.