Arjen johtaminen: Mitä kasvuyritys odottaa sijoitusyhtiöltä?

Panostaja toteutti yhdessä Kasvun Roihu Oy:n kanssa tutkimuksen siitä, minkälaisena kumppanina sijoitusyhtiö nähdään kasvun vauhdittamisessa ja minkälaisia odotuksia kumppanuuteen liittyy.

”Yllättävintä tutkimuksessa oli, kuinka vähän digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan uudistamisessa ja kasvattamisessa nousi esiin. Tutkimus kuitenkin vahvisti käsitystämme siitä, että sijoitusyhtiön tuoma lisäarvo koetaan pitkälti strategisen näkemyksen, kasvun johtamisen, rahoituksen ja talousjohtamisen sekä verkostojen kautta”, kertoo Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Tutkimuksesta selviää esimerkiksi, että:

  1. Kasvuyritykset odottavat sijoitusyhtiöltä aktiivista strategista kumppanuutta.
  2. Näkemystä ja osaamista tarvitaan erityisesti kansainvälistymisstrategian luomiseen ja kansainvälistämisen toteuttamiseen.
  3. Operatiivisesta näkökulmasta tukea halutaan nimenomaan kasvun johtamiseen ja talousjohtamiseen. Erityisesti korostui hallituksen osaaminen ja hallitustyöskentelyn tuoma lisäarvo.

Kiinnostuitko tutkimuksesta? Lue lisää tästä blogista.