Arjen johtaminen: Johtamisindeksi on kehitystyön kompassi

Panostajan johtamisindeksi mittaa yrityksen strategista herkkyyttä ja reagointikykyä markkinaan. Sen avulla saadaan tietoa sijoituskohteiden johtamisen nykytilasta ja uusiutumiskyvystä. Ainutlaatuisen johtamisindeksistä tekee se, että se antaa niin hallituksen, johtoryhmän kuin työntekijöidenkin näkemyksen yhtiön tilanteesta. Johtamisindeksikysely tehdään kerran vuodessa Panostajan omistusyhtiöille.

”Johtamisindeksi on tärkeä ennakoiva mittari; omistajina meidän pitää olla herkkinä yhtiön sisäiseen suoritus- ja uusiutumiskykyyn. Ei riitä, että strategia on kirkas, vaan toimeenpanokyky ratkaisee”, Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne kertoo.

KL-Varaosat Oy on Telanteen mukaan hyvä esimerkki siitä, miten hyödyntämällä johtamisindeksin tuloksia ja parantamalla asioita systemaattisesti vaikutukset näkyvät sekä tämän vuoden johtamisindeksikyselyn tuloksissa että yhtiön tuloksessa.

KL-Varaosat Oy:n toimitusjohtaja Juha Kivinen kertoo, että johtamisindeksi auttoi yritystä ohjaamaan ja motivoimaan henkilöstöjohtamistaan menneenä vuotena merkittävästi ja siten vakiinnuttamaan liiketoiminnassa toteutetun laajentamisen ja tehostamisen. Tulokset kertoivat indeksin kaikkien pääkohtien parantuneen – johtamisindeksi antoi kehittämiselle tukea juuri oikeaan aikaan.

”Viime vuoden henkilöstöjohtamisen pääkehittämiskohdat otettiin suoraan johtamisindeksistä, olihan se arvokasta palautetta hyvin jäsennettynä. Teimme johtoryhmässä näistä suunnitelman ja jaoimme tehtävät jäsenten kesken. Suunnitelmia myös seurattiin ja päivitettiin matkan varrella”, Kivinen sanoo.

Käytännössä kehityskohteena olivat esimerkiksi henkilökohtainen strategiaviestintä, henkilöstön ideoiden tehokkaampi eteenpäin vieminen sekä vahvasti tehostettu vuorovaikutus resurssiasioista, osaamisesta ja toimenkuvista. Lisäksi johto kehitti viestintäänsä ja kommunikoi henkilöstölle jatkuvasti konkreettisista teoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Johtoryhmä ei olisi pystynyt tähän kaikkeen yksin. Motivaatio on näkynyt organisaation läpi: kaikki ovat osallistuneet ja kehittäneet asioita hienosti. Myös johtoryhmä ja hallitus on innostunut ja motivoitunut tuloksista – jatkamme ehdottomasti samalla linjalla myös tulevana vuotena”, Kivinen kertoo.