Q3: Kasvuteemat siivittivät kolmatta kvartaalia

Panostajan katsauskauden kolmas vuosineljännes oli vahvan kasvun kvartaali, mihin vaikutti etenkin Granon markkinointi- ja sisältöpalveluiden kysynnän elpyminen. Kasvuteemoissa edettiin myös muissa sijoituskohteissa, vaikka kaikki onnistumiset eivät vielä tällä vuosineljänneksellä näykään raportoinnissa.

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta. Granon liikevaihto kasvoi eniten, 6,9 % (vertailukelpoisin luvuin 13 %). Kokonaisuutena Panostajan liikevaihto kasvoi 5,2 % ja oli 32,4 miljoonaa euroa.

Kasvusta huolimatta kannattavuus ei ole kuitenkaan kehittynyt odotetulla tavalla. Materiaalihintojen nousun myötä asialistan kärjessä on ollut Granon myyntikatteen suojeleminen, mutta vielä tehdyt toimet eivät onnistuneet riittävästi poistamaan tuloksesta kustannusnousun vaikutusta. Hygga on kärsinyt merkittävästi kliinisen henkilöstön saatavuushaasteista, mikä on näkynyt klinikan ostopalveluliiketoiminnan heikkona kannattavuutena.

  • Tuloksellisesti konsernin vuosineljännestä painaa CoreHW:n heikko tulos, jonka keskeiset ajurit olivat matala liikevaihto sekä suuri uusi asiakasprojekti, jota ei vielä kolmannella vuosineljänneksellä päästy tulouttamaan merkittävästä työmäärästä huolimatta. Kannattavuuden parantaminen säilyy kasvuteemojen ohella vahvana fokusalueenamme, sanoo Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

 

Lue täältä koko liiketoimintakatsaus ja katso Q3-video, jossa toimitusjohtaja Tapio Tommila sekä talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kauppila käyvät läpi Panostajan katsauskauden keskeisimpiä tapahtumia ja kehitystä sekä päivitettyä strategiaa ja tulevaisuuden näkymiä.