Kvartaali lukuina: KotiSun ja Grano vauhdittivat sijoituskohteiden liikevaihdon kasvua

Tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä Panostajan sijoituskohteiden liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 11 %:a vertailukauden 40,7 miljoonasta eurosta 45,4 miljoonaan euroon. Merkittävimpinä kasvua selittävänä tekijänä olivat KotiSunin vahvan kasvun jatkuminen sekä Granon pääasiassa yritysostojen vaikutuksesta tullut kasvu. Sen sijaan merkittävin liikevaihdon lasku oli Takomassa.

Panostajan liikevoitto laski vertailukauden 1,3 miljoonasta eurosta 0,2 miljoonaan euroon. Sijoituskohteiden kannattavuuskehityksessä oli kuitenkin merkittäviä eroja. Merkittävimmästä tulosparannuksesta vastasi KotiSun, joka kasvatti liikevoittoaan 1,2 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon vahvan kannattavan kasvun myötä.

Sen sijaan suurimmat haasteet tuloksen kannalta olivat edelleen Takomalla ja Heatmastersilla, joiden markkinatilanne on jatkunut heikkona. Ensimmäisen neljänneksen tulosta rasitti myös Megaklinikan heikko kannattavuuskehitys, joka johtui Tukholman klinikan asiakasmäärien odotettua hitaammasta kehityksestä. Myös Granon liikevoitto laski liikevaihdon kasvusta huolimatta volyymin painopisteen ollessa katsauskaudella heikomman kannattavuuden tuoteryhmissä.