Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa muutosneuvottelut

 

Panostaja Oyj        Pörssitiedote, sisäpiiritieto      23.1.2024 klo 11.00


Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa muutosneuvottelut

Panostaja Oyj:n sijoituskohde Grano aloittaa muutosneuvottelut, joiden kohteena on Grano-konsernin koko henkilöstö, pois lukien tytäryhtiö Grano Diesel. Muutosneuvottelut käynnistetään yhtiön kannattavuuden parantamiseksi sekä yhtiön pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Suunnitelluilla rakenne- ja organisaatiomuutoksilla sekä muilla säästötoimilla arvioidaan saavutettavan noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Täysimääräisesti säästötavoitteiden odotetaan toteutuvan tilikaudella 2025.

Suunnitelmien toteutuessa, ne voisivat johtaa arviolta enintään 84 henkilön työsuhteen irtisanomiseen, työsuhteen ehtojen muuttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Lisäksi tämänhetkisestä markkinatilanteesta johtuen henkilöstön määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat lomautukset voivat tulla kyseeseen.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj, 040 527 6311
Toimitusjohtaja Kimmo Kolari, Grano Oy, 040 769 5807


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2023 konsernin liikevaihto oli 136,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi