Panostajan DNA

Tervetuloa uusituille kotisivuillemme! Oli jo korkea aika uudistaa tämäkin osa toimintaamme. Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä pärjäävät ne, joilla kyky mukautua uuteen ja kasvaa maailman mukana.

Uudistuksen myötä tarjoutuu myös hyvä paikka pohtia, mitkä asiat muodostavat Panostajan ytimen. Mitkä tekijät ovat kantaneet meitä jo yli 30 vuotta? Millainen on Panostajan perimä?

Yrittäminen on onnistumista

Panostajan toiminnan ytimenä on aina ollut ja tulee olemaan yrittäminen. Uskomme sijoituskohteidemme kasvuun ja kehitykseen, jota omistajina rakennamme lujalla työllä yhdessä toimivan johdon kanssa. Tämä perusajatus on antanut Panostajalle kurssin tulevaan jo yli 30 vuotta, eikä muuksi muutu.

Julkisessa keskustelussa yrittäjyys on nyt kaikkien suosiossa. Juhlapuheissa kerrotaan, että yrittäminen pelastaa Suomen. Samalla kuitenkin vastustetaan muutoksia, joilla aidosti kannustettaisiin yrittämistä ja riskinottoa.
Olemme joskus Panostajassa pohtineet, pitäisikö yrittäjyys korvata kokonaan uudella käsitteellä. Vaikka yrittäminen antaa mielikuvan kovasta tekemisestä, mitä toimintaan kieltämättä liittyykin, termi ei kerro mitään tavoitteiden täyttymisestä. Minkä mielikuvan herättää urheilumaailmassa usein kuultu toteamus: ”Yritin parhaani”? Ensimmäiseksi ei tule mieleen onnistuminen. Panostajassa näemme, että onnistuminen on olennainen osa oikeaa yrittämistä.

Yrittäjä-sanan englanninkielinen käännös ”entrepreneur” taas on lainasana ranskasta, jossa se tarkoittaa teatteriesityksen tuottajaa tai promoottoria. Me tiedämme, että yrittäminen ei ole teatteria vaan totista totta: riskinottoa, uuden luomista ja vanhan rikkomista, johtamista, esiintymistä ja paljon muuta.
Vielä emme ole keksineet yrittämiselle uutta, parempaa termiä, mutta otamme ehdotuksia vastaan.

Ihmiset ja toimintatavat luovat menestyksen

On hienoa päästä esittelemään koko tiimimme ja sijoituskohteemme tuoreilla tarinoilla uudella kotisivulla.
Oma matkani Panostajan toimitusjohtajana runsaan kahdeksan vuoden aikana on opettanut, että aivan ratkaisevaa sijoituskohteidemme menestykselle ovat ihmiset: henkilöstö, johtoryhmät ja hallitus. Olemme lisänneet merkittävästi kaikkien Panostaja-yritysten henkilöstön kohtaamisia vuosittaisten koulutusohjelmien ja kokoontumisten avulla. Myös minulle nämä kahdeksan vuotta ovat olleet äärimmäisen mielenkiintoista jatkuvan oppimisen aikaa. Olennaisin muutos toimintatavassamme onkin tapahtunut siinä, miten yritysten rinnalla kehitämme myös ihmisiä, jotka kuitenkin viime kädessä luovat sisällön toiminnalle. Sijoituskohteidemme sairauspoissaolojen puolittuminen viimeisen kolmen vuoden aikana kertoo, että olemme myös tehneet oikeita asioita.

Tavoitteenamme on jatkossa kertoa täällä meidän ja Panostaja-yritysten tekemisistä entistä aktiivisemmin sekä nostaa esiin ajankohtaisia yrittämiseen, kasvuun ja suomalaiseen työhön liittyviä keskustelunaiheita.

Aktiivinen ja vastuullinen omistaminen

Maailma ympärillämme on muuttunut syksyn 2007 jälkeen, jolloin aloitin Panostajan toimitusjohtajana. Olemme löytäneet hyviä uusia sijoituskohteita ja onnistuneet niiden kasvattamisessa. Myös vääriä päätöksiä on tullut tehtyä; uskon kuitenkin, että päätösten tekemättä jättäminen on vielä pahempaa.

Vastuullisena omistajana olemme vieneet läpi joidenkin sijoituskohteidemme hankalat vaiheet ja tehneet välillä myös raskaita päätöksiä. Matkalle on osunut myös erinomaisia kasvu- ja kehitystarinoita, jotka olemme omalta osaltamme vieneet päätökseen: luopuneet sijoituskohteesta, joka on siirtynyt uudelle omistajalle.

Hyvä suunnitelma ja strategia lähtee aina tosiasioiden tunnustamisesta. Aiomme olla jatkossakin aktiivinen ja pitkäjänteinen suomalaisten pk-yritysten kasvattaja ja kehittäjä. Nyt jos koskaan siihen on myös tarvetta.

Tavoitteena kasvu ja kyky muuttua

Suomen kannalta olen huolissani siitä, että tosiasioita ei haluta tai osata tunnustaa. Koko kilpailukyky-keskustelu on ollut alusta saakka väärillä raiteilla, kun tilanneanalyysista ei päästä yksimielisyyteen. Monet tuntuvat ajattelevan, että viennin lisääminen ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen ovat ratkaisun avaimet. Tilanne on mielestäni kuitenkin paljon monimutkaisempi – meidän tulisi nopeasti omaksua paljon joustavampi tapa toimia, yrittää ja uudistua. Vientiteollisuutta – sellaisena kuin olemme sen tottuneet hahmottamaan – ei enää ole. On vain kasvavia ja taantuvia toimialoja.

Olennaista on varmistaa, että rakenteemme ja toimintatapamme mahdollistavat nopean reagoinnin muutoksiin. Tässä suhteessa hallituksen ajama viiden prosentin kustannusten leikkaus ei vielä muuta mitään. Toki se olisi signaali siitä, että vihdoinkin toimintatapamme alkavat joustamaan.

Täällä Panostajassa me teemme kaikkemme sen eteen, että suomalaisista pk-yrityksistä löytyy rohkeasti kasvavia yrityksiä, joiden tuote- tai palvelukonsepti voisi laajentua myös kotimarkkinoidemme ulkopuolelle. Samalla tarjoamme listattuna sijoitusyhtiönä piensijoittajille mahdollisuuden olla mukana omistamassa näitä yhtiöitä matkalla eteenpäin.

Panostajan työ on pitkäjänteistä työtä potentiaalin tunnistamisen, potentiaalin saavuttamisen mahdollistamisen ja menestyksen eteen. Tässä blogissa olen pyrkinyt kuvaamaan miten onnistumme tässä työssä.