Panostaja Oyj:n johtoryhmässä muutoksia

 

Panostaja Oyj       Pörssitiedote, muutokset johdossa         5.6.2023        klo 15.00


Panostaja Oyj:n johtoryhmässä muutoksia

Panostaja Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Antti Kauppila on irtisanoutunut Panostajan palveluksesta siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Kauppila jatkaa tehtävässään vielä erikseen sovittavan ajan, kuitenkin enintään marraskuun loppuun asti. Uuden talousjohtajan rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi.

”Antilla on ollut tärkeä rooli liiketoimintaa tukevan talousjohtamisen kehittämisessä ja sijoituskohteidemme tukemisessa. Kiitän Anttia hänen erinomaisesta työpanoksestaan yhtiön hyväksi ja toivotan hänelle onnea tuleviin haasteisiin”, toteaa toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Panostaja Oyj
Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi