Oscar Software auttaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä ottamaan ensimmäiset digitalisaation askeleet

Oscarin oma ERP-liiketoiminta-alusta toimii yhden luukun periaatteella

Panostajan sijoitusyhtiö Oscar Software on tehnyt parin vuoden ajan siirtymää projektityöstä tuotemaisempaan malliin, ja muutos on saatu loppusuoralle vuoden 2023 aikana. Oscar on edistänyt nyt valmistavan teollisuuden pk-yritysten digitalisaatiota tarjoamalla asiakkaille Oscarin omaa ERP-käyttöliittymää, toisin sanoen liiketoiminta-alustaa. Oscarin toimitusjohtajan Markku Virtasen mukaan yhtiön kehittämä liiketoiminta-alusta tarjoaa pk-yritykselle mahdollisuuden muuttaa toimintaansa digitaaliseksi ketterällä tavalla.

– Autamme etenkin valmistavan teollisuuden yrityksiä digitalisaatiossa mahdollisimman konkreettisesti. ERP on yritysten toiminnanohjausjärjestelmä, joka yleensä mielletään pakollisena rekisterinä, mutta meidän tavoitteenamme on muuttaa ERP:n staattinen käyttö aidosti reaaliaikaiseen tilannekuvaan, joka on selainpohjainen. Esimerkiksi tuotannon työajanseurannan tilannekuva päivittyy ERP:iin heti – toisin kuin historiassa, jolloin tuntikirjaukset saatettiin syöttää kerralla viikon päätteeksi palkanlaskennan tarpeisiin, Virtanen kuvailee.


Kaikki tiedot reaaliaikaisesti nähtävillä

Oscarin liiketoiminta-alusta ei ole perinteinen yhden käyttöliittymän ERP, vaan uudenlainen selainpohjainen käyttöliittymä on mukautuvampi ja jokaiselle käyttäjälle näkyy juuri heille olennaiset toiminnot. Oscarin liiketoiminta-alusta voi sisältää esimerkiksi tuotannonohjauksen, taloushallinnon ja varastonhallinnan.

– ERP:tä on modernisoitu jatkuvasti 1980-luvulta lähtien. Nyt uudet käyttöliittymät tulevat entistä lähemmäksi ihmistä. Nyt esimerkiksi varastolla nähdään järjestelmän tilanne käsipäätelaitteen kautta, kun taas tuotannon puolella käytetään leimauslaitetta ja toimistossa voi olla järeämmät käyttöliittymät. Myös esimerkiksi työohjeet saamme digitaaliseen muotoon, joten nekin ovat aina reaaliaikaisesti nähtävillä – myös heti päivitysten jälkeen, Virtanen sanoo.

Oscarin liiketoiminta-alusta eroaakin monista kilpailijoista sen monipuolisuuden vuoksi.

– Käytämme yhden luukun periaatetta, jossa toimintoihin on otettavissa mukaan myös kolmannen osapuolen palveluja API-ohjelmointirajapintojen kautta. Tarjoamme digitaalisen alustan, johon yritys voi valikoida, mitä toimintoja he käyttävät ja minkä käyttöliittymän kautta. Tämä mahdollistaa myös liiketoiminnan laajentamisen asiakkaille tai sidosryhmille avaamalla pääsyn alustalle verkkosisältöjen kautta. Näitä asioita olemme nyt kehittäneet eteenpäin, Virtanen kertoo.


Apuna digitalisaation ensimmäisissä askeleissa

Oscarin liiketoiminta-alustan asiakkaina ovat kotimaiset pk-yritykset. Yhtiön ratkaisu sopii erityisesti yrityksiin, joissa asiakkaiden tuotteiden toimittaminen edellyttää jonkinlaista materiaali- tai valmistustapahtumien hallintaa joko projekti- tai prosessimaisessa tekemisessä.

– Etenkin pk-yritykset voivat kokea vaikeaksi useampien järjestelmätoimittajien kanssa toimimisen. Meiltä saa käytännössä kerralla koko paketin: järjestelmän operoinnin lisäksi myös esimerkiksi ulkoistetun taloushallinnon, joka tekee palkanlaskentaa, kirjanpitoa, controller-palveluita ynnä muita.

– Myös verkkoliiketoiminta voidaan liittää mukaan ERP-dataan, jolloin pystytään palvelemaan ulkoisia sidosryhmiä käyttäen ERP-dataa reaaliaikaisesti. Verkkokaupassa voidaan B2B-asiakkaille näyttää reaaliaikaisten varastosaldojen lisäksi tilauksen tilaa jopa suoraan tuotannon tilannekuvan mukaan. Verkkoliiketoiminnan saumaton yhteys ERP-dataan avaa myös laajoja asiakaspalvelu-, myynti- ja digimarkkinointimahdollisuuksia, jotka tukevat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Virtasen mukaan digitalisaatio valmistavassa teollisuudessa on kuitenkin vasta lähivuosina kunnolla heräämässä, ja herääminen tapahtuu usein eteen tulevien tarpeiden myötä.

– Moni yritys saattaa herätä siihen, että haluaisi tulevaisuudessa järjestellä tuotannon työjonoja tekoälyn avulla. Ensin kuitenkin pitää saada ylipäätään tuotannon tilanne digitaaliseen muotoon, ja me olemme siinä digitalisaatiossa se ensimmäinen askel.


Digitalisaatiota tehdään tulevaisuuden työelämää varten

Oscarin kesällä 2023 järjestämä aktiivinen ERP-kampanja oli suosittu ja se näkyi suoraan myös Oscarin myynnissä, vaikka markkinatilanne oli muuten jäähtynyt. Myös omistajaltaan Panostajalta Oscar on saanut apua strategiamuutokseensa: tuotemaisempaan tekemiseen siirtyminen ja rohkeammat askeleet ovat tulleet omistaja- ja hallitustyön kautta.

Virtanen uskoo, että asiakkaille tulee pian konkreettisemmin nähtäville se, millainen on tulevaisuuden ERP-liiketoiminta-alusta.

– Valmistavan teollisuuden digitalisaatiossa ajurina olisi hyvä olla myös tulevaisuuden työntekijät. He, ketkä nyt opiskelevat ja siirtyvät pian työelämään. Jotta se sukupolvi voidaan pitää töissä ja saadaan sisälle yritykseen, on digitalisaation oltava kunnossa – eivät he enää vihkoon ala tehdä merkintöjä.