Monimuotoiset hallituskokoonpanot ovat jo tätä päivää

Panostaja kehittää omistusyhtiöitään erityisesti hallitustyöskentelyn kautta. Meille on tärkeää, että yhtiöidemme hallitukset ovat monimuotoisia. Diversiteettiä ei saavuteta arkailemalla, vaan tarvitaan rohkeita avauksia ja konkreettisia tekoja.

Viime keväänä otimme uuden omistusyhtiömme Carrot Palvelut Oy:n hallitukseen kaksi milleniaalia. Tietenkin tämä päätös perustui yhtiön tämän hetkiseen tilanteeseen ja tarpeeseen – markkinatilanne ja liiketoiminnan kehitys yhtiössä on tällä hetkellä sellaisessa vaiheessa, että siellä tarvitaan näkemystä ja osaamista, jota erityisesti milleniaalisukupolven edustajilla on.

Nuorten tuominen mukaan hallitustyöskentelyyn alkoi Panostajalla jo kolmisen vuotta sitten, jolloin aloimme ottaa nuoria mukaan hallitusten kokouksiin. Näin saimme hallituksille näkemystä ja kokemusta ns. boksin ulkopuolelta. Tämä on koettu todella hyödylliseksi, ja projektia jatketaan edelleen. Hallitukset tarvitsevat tässä ajassa ravistelua, epälineaarisuutta ajattelussa ja uusia näkökulmia. Näin avautuu näkymiä tulevaisuuteen, jota muuten emme välttämättä tässä hetkessä osaa hahmottaa. Teemme aina yhtiökohtaisesti arvion siitä, millaisia kehitystoimia tarvitaan ja millainen hallituskokoonpano parhaiten tukee yhtiön kehitystä.

Carrot Palvelut Oy:n hallitukseen valikoituneet Krista Naumanen ja Robert Torvelainen ovat milleniaaleja, joilla on kiinnostavaa ja monipuolista osaamista. Naumanen työskentelee Futuricella ja hänen ydinosaamisensa liittyy palvelumuotoilun merkitykseen suhteessa teknologiaan ja asiakaskokemukseen. Torvelainen työskentelee puolestaan Uberilla ja lisäksi hän on ehtinyt tehdä uraa myös politiikan saralla. Torvelainen on moniosaaja, joka on ollut monessa mukana.

Muutos hallituskokoonpanoissa tapahtuu pienistä suuriin

Hallitustyöskentelyssä ei ole tietenkään kyse iästä tai sukupuolesta, vaan ajattelusta ja osaamisesta. Jos nuorella tekijällä on näkemystä ja kokemusta uusista teknologioista ja alustoista, se on jo itsessään lisäarvo. Erityisesti start-up -tyyppisissä yrityksissä on mukana nuoria osaajia, mutta perinteisemmissä, isomman kokoluokan ja etenkin pörssiyrityksissä tämä on vielä paljon harvinaisempaa. Ilmoilla on kuitenkin selkeä trendi siitä, että hallitukset tulevat osaamisen ja kokoonpanon suhteen muutenkin monimuotoistumaan. Myös hallitustyöskentelyn muodot tulevat muuttumaan.

Puhuttaessa osaamisesta kannattaa muistaa, että hallitustyöskentelyssä tarvitaan muutakin kuin johtamiskokemusta. Totta kai hallitusammattilaisen tulee ymmärtää liiketoiminnan logiikkaa, johtamista ja taloutta, mutta jos lähtökohta on osaamisen monipuolistaminen niin ei kaikkien hallituksen jäsenten tausta voi olla toimitusjohtajan tai liiketoiminnan johtajan meriitit. Tämä vanhakantainen katsantokanta on johtanut varsinkin isojen pörssiyhtiöiden kohdalla Suomessa siihen, että samat kasvot pyörivät eri verkostoissa ja hallituksissa. Tämä pitäisi saada rikottua – monipuolisen osaamisen täytyy näkyä myös päätöksentekotasolla.

Yhtiön kehityksessä hallituksen rooli on todella merkittävä

Panostajan kannalta meille on aivan kriittistä, että omistamissamme yhtiöissä on oikea johto ja hallitus. Teemme kaikkemme oikean porukan kasaamiseksi, jotta kasvuvaiheessa yhtiöllä on käytössään kaikki tarvittava osaaminen. Meillä on mahdollisuus aika usein vaihtaa hallitusta, jos haluamme eli meidän ei tarvitse valita hallitukseen jäseniä vuosiksi eteenpäin.

Hallitustyöskentelyn muutoksesta riittää puhetta. Pitkään on toitotettu lisää naisia hallituksiin ja aivan varmasti nyt yleistyy tarve nuorelle osaamiselle myös hallituskokoonpanoissa. Korostaisin kuitenkin, että pelkästä puheesta on siirryttävä myös tekoihin. Valitettavan usein kuulee vielä toimitusjohtajien suusta, ettei hallitus tuo yrityksen liiketoiminnalle varsinaisesti mitään lisäarvoa. Tämä on varmasti myös joissain tapauksissa täysin aiheellista kritiikkiä – toimiva hallitus saadaan aikaiseksi aidolla strategisella otteella, ei sillä, että pyöritetään samoja hallitusammattilaisia yhtiöstä toiseen. Fokus pitäisi olla parhaan ja sopivimman osaamisen löytämisessä ja mielestäni suomalaisten pitäisi rohkeasti uskaltaa hakea jäseniä yhtiöiden hallituksiin myös ulkomailta.