Kun hype haihtuu ja arki alkaa – millaista on johtaminen digitaalisessa taloudessa?

Törmään säännöllisesti toteamuksiin, kuten ”Vieläkö joku puhuu digitalisaatiosta?” tai ”Eikö se ole jo ihan menneen talven lumia?”. Totta on, että terminä digitalisaatio on puhki kulunut, väärinymmärretty ja näännyksiin saakka hypetetty. Samalla se on meidän työuramme suurin murros, joka koskettaa kaikkia yrityksiä ja toimialoja.

Minulla oli tilaisuus keskustella 16 kokeneen yritysjohtajan kanssa digitalisaation vaikutuksista johtamiseen, johtoryhmään ja hallitukseen. Tuloksena syntyi raportti, jonka nimeksi tuli ”Kun hype haihtuu ja arki alkaa”. Raportin otsikko tuntuu kuvaavan erinomaisesti yritysjohtajien tunnelmia matkalla digitaaliseen talouteen.

Kuten monissa hypetyksissä aiemminkin, valtavirrassa olevien yritysten työ digitalisaation suhteen on vasta edessä, kun hätäisimmät asiantuntijat julistavat trendin jo vanhentuneeksi ja siirtyvät eteenpäin. Totuus on, että vain harva yritys on onnistunut skaalaamaan digitaaliset palvelut ja toimintatavat osaksi arkeaan.

Digitalisaation toteutukseen kohdistuu suuria odotuksia. Ilmiö on saatettu nostaa yrityksen strategiassa korostetusti keskiöön, ja ihmiset ovat nähneet toimialalla uudenlaista toimintaa ja kilpailua. Asiakkaille on saatettu antaa lupauksia digitaalisesta tulevaisuudesta tai digihankkeisiin on investoitu rohkeasti ihmisiä ja rahaa. Parasta on siis saada aikaan tuloksia. Samalla yrityksillä tuntuu olevan suuria vaikeuksia siirtyä kalvoista asiakkaita hyödyttäviin pilotteihin ja piloteista skaalautuvaan liiketoimintaan. Kun kello käy ja eteneminen on hidasta, henkilöstö alkaa turhautua ja johto kyseenalaistaa investointeja.

Jos digitalisaation skaalaus on yritykselle haaste, kannattaa miettiä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko yrityksenne johdolla houkutteleva visio ja yhteinen ymmärrys digitalisaatiosta?
  • Tiedättekö, miltä yrityksenne näyttää kolmen vuoden päästä? Mitä osaamista ja toimintoja silloin tarvitaan?
  • Ovatko asiakkaanne hyväksyneet uudet digitaaliset palvelut ja liiketoimintamallit? Ovatko työntekijät omaksuneet kyseiset asiat?
  • Oletteko valjastaneet datan ja tekoälyn laajasti päätöksentekoon?
  • Tukeeko kulttuurinne siirtymistä digitaaliseen talouteen?

Monella yrityksellä on jo digitalisaation strategiakalvot valmiina. Esityksissä on kunnianhimoisia tavoitteita ja hankkeita, mutta niiden konkreettisia vaikutuksia esimerkiksi yrityksen asiakaskokemukseen, myyntimalliin, organisaatioon, prosesseihin tai kustannusrakenteeseen ei ole piirretty auki. Tällöin yrityksen päämäärä on epäselvä, eikä toimintaan liittyviä investointeja tai muutoksia osata käynnistää ajoissa. Uudet digipalvelut jäävät lopputuloksena irrallisiksi hankkeiksi vanhan liiketoiminnan ulkopuolelle.

On tärkeää muistaa, ettei digitalisaatio itsessään ole strategia, vaan se on yritysjohdon moderni työkalupakki parempien strategioiden tekemiseen. Digitalisaatio on toimitusjohtajalle kuin hyvin varusteltu ammattikeittiö huippukokille. Tosin moderni keittiö ei vielä muokkaa kotikokista Michelin-tähden ravintoloitsijaa. Digitalisaatio on yrityksille ensisijaisesti johtamishaaste – ei teknologiaongelma, jonka voi ratkaista rahalla.

”Kun hype haihtuu ja arki alkaa – 16 johtajan kokemuksia digitaalisesta taloudesta” -raportti on vapaasti ladattavana. Raportin tavoitteena on jakaa kokeneiden yritysjohtajien näkemyksiä ja oppeja siitä, miten loikka digitaaliseen talouteen voidaan saavuttaa ja vielä selviytyä voittajana. Oppaan voi nähdä matkaoppaana digitalisaatioon, sitä voi pitää terapeuttisena kertomuksena kohtalotovereiden kokemuksista tai käyttää tarkastuslistana oman tekemisen arviointiin. Opas voi yksinkertaisesti olla se yksi inspiraation lähde matkalla digitaalisen talouden voittajaksi.

Marko Luhtala auttaa työkseen yrityksiä menestymään digitaalisessa taloudessa. Hänellä on 20 vuoden kokemus digitalisaation hyödyntämisestä ja läpiviemisestä kansainvälisenä yritysjohtajana ja teknologiayrittäjänä.