Kokeneet ja nuoret yritykset, törmäilkää toisiinne!

Panostajan sijoituskohteiden hallitusten yhteistyö Tampereen yliopiston opiskelijoiden kanssa sai alkuvuodesta hienoa näkyvyyttä: nuorten opiskelijoiden nähtiin tuovan raikkaita ja tervetulleita näkemyksiä hallitustyöhön. Tämä sai minut pohtimaan mallin siirtämistä yritysmaailmaan. Mitä aloittelevat ja kokeneemmat yritykset voisivat oppia toisiltaan?

Monilla pidempään toimineilla yrityksillä on voimakas tarve uudistua muuttuvan toimintaympäristön tai uusien asiakas- ja markkinavaatimusten takia. Vakiintuneet toimintatavat ja suurempi vastuu tosin saattavat aiheuttaa haasteita ketteryydelle.

Nuorehkot ja kasvuhakuiset yritykset taas aiheuttavat säröä markkinoille luontevammin hakiessaan uusia tapoja tavoittaa yhä laajempaa asiakaskuntaa. Kokemuksen ja vakiintuneiden toimintatapojen puute saattaa kuitenkin vaikuttaa unelmien toteutumiseen.

Lokeroitumisen ja keskinäisen kilpailun sijaan nuorten ja vanhempien yritysten tulisikin ennen kaikkea törmätä – muuttua ja kehittyä yhdessä.

Verkostoitumiseen ei voi laittaa liikaa panoksia

Verkostojen merkitys uudistumisessa on erittäin suuri. Uusiin kumppanuuksiin perustuvissa kasvumahdollisuuksissa on paljon jatkuvasti uudistuvaa potentiaalia, jonka tunnistamiseen ja hyödyntämiseen ei voi laittaa liikaa panoksia.

Tämä pätee niin kansainvälisesti toimivaan konserniin, kasvuhakuiseen pk-yritykseen kuin vasta aloittaneeseen startup-yritykseen. Liian usein nähdään, että verkostoitua tulisi lähinnä vain oman alan ja saman kokoluokan yritysten kanssa.

Verkostojen tarvetta kannattaa lähteä miettimään liiketoiminnan suorista tarpeista. Kun pitempään toimivat yritykset tarvitsevat ketteryyttä ja nuorehkot yritykset vankkuutta, eikö olisi hyvä kääntyä toistensa puoleen?

Pidempään toiminut yritys voisi tuoda kasvuyrityksen uudet ja kiinnostavat teknologiat, palvelut tai tuotteet laajemman asiakaskunnan tietoisuuteen sekä vahvistaa näin omaa uudistumistaan. Pitempään toimineen yrityksen olemassa oleva ja pitkään rakennettu kanava tai asiakasverkosto valjastettaisiin näin kasvuyrityksen boostaajaksi.

Miten edesauttaa kohtaamisia?

Miten näitä mahdollisuuksia sitten tunnistetaan tai saadaan aikaan tilanteita, joissa eri ikäisten ja kokoisten yritysten tarpeet törmäävät?

Pidempään toimivilta yrityksiltä toivon uskallusta kertoa tarpeistaan avoimesti, ennen kuin on liian myöhäistä. Käyttäkää verkostojanne, altistukaa nuorempien huippujen vaikutukselle ja olkaa avoimia rajoja rikkoville, vanhat toimintatavat romuttaville ajatuksille.

Vastaavasti nuoria ja kasvuhakuisia yrityksiä rohkaisisin tunnistamaan olemassa olevia mahdollisuuksia sen sijaan, että pyritään tekemään kaikki itse. Olkaa aktiivisesti yhteydessä isompiin toimijoihin – soittaminen aiheuttaa harvoin vakavampaa kipua.

Harri Länsipuro työskentelee Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) tutkimuksesta syntyvän liiketoiminnan parissa. Lisäksi hän on toiminut usean kasvavan ja kansainvälistyvän yrityksen johdon sparraajana tai hallitusjäsenenä. TTY toimii yhteistyössä muun muassa Panostaja Oyj:n kanssa uuden tiedon, toimintatapojen ja teknologiaratkaisujen saattamiseksi yritysten hyötykäyttöön.