Kasvutarinoita: Näin Grano vastasi nopeasti tekoälyn kasvuun ja sen tuomiin haasteisiin

Kun tekoäly ja ChatGPT tulivat suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2023, moni yritys jäi seuraamaan uudenlaista kehitystä ja mitä se toisi tullessaan. Grano päätti heti tehdä toisin: se otti alusta asti aktiivista roolia tekoälyn ymmärtämisessä, kokeilemisessa, henkilöstön kouluttamisessa sekä mahdollisuuksien ja uhkien arvioinnissa. Granon liiketoimintajohtaja Marko Yli-Pietilän vahva tausta analytiikka- ja tekoälyaiheiden parissa auttoi asioiden nopeaan liikkeellelähtöön.

– Tiesin alusta asti, että jossain vaiheessa tekoälyllä on isompi rooli Granonkin toiminnassa, mutta ensin oli luotava perustat ja alusta sille, että yhtiön laajaa datatietokantaa voidaan hyödyntää raportointiin ja muuhunkin käyttötarkoitukseen. Kun ChatGPT löi itsensä läpi, se teki tekoälystä ymmärrettävän ja helppokäyttöisen jokaiselle, ja silloin totesimme, että tekoäly antaa valtavasti mahdollisuuksia, mutta sisältää myös uhkia – ja meidän on oltava näistä tietoisia. Siksi tartuimme asiaan heti, Yli-Pietilä kuvailee.


Tekoälykoulutukset aloitettiin heti

Grano halusi olla mieluummin hieman edellä asioissa kuin ihmetellä niitä jälkikäteen, joten yrityksessä lähdettiin heti kokeilemaan ChatGPT:tä – ja päivitettiin esimerkiksi strategia tekoälyn avulla.

– Tulokset olivat yllättävän hyviä. Kysyimme ChatGPT:ltä vinkkejä strategiaan ja saimme erittäin hyvät raamit strategian luomiseen ja sen tarkastamiseen, että olimme muistaneet ottaa kaikki olennaiset asiat huomioon, Yli-Pietilä kuvailee.

Pian tämän jälkeen Grano alkoi järjestää koko henkilöstölleen tekoälykoulutuksia. Sisäisissä koulutuksissa kerrottiin esimerkiksi laajasti siitä, mihin tekoälyä oli siihen mennessä yrityksessä jo käytetty – esimerkiksi ohjelmistokehitykseen ja Excelin automatisointiin – kun taas ulkopuolisen asiantuntijan järjestämät koulutukset keskittyivät tekoälyn yleisiin ohjeisiin ja tietoturvaan. Seitsemässä koulutuksessa oli kaikkiaan noin 400 osallistujaa.

– Koulutuksista on ollut hurjasti apua ja osallistujamäärä on erittäin hyvä. Kannustimme kaikkia rohkeasti kokeilemaan tekoälyä, ja parasta antia on ollut se, että koulutusten myötä saimme luotua omat sisäiset kanavat tekoälyaiheelle. Aiheesta kiinnostuneet voivat jakaa siellä omia havaintojaan, kokeilujaan ja tietoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu aiheen tiimoilta. Keskustelu on ollut vilkasta.

Tekoälyn, ChatGPT 4.0:n, luoma kuvituskuva Granon työtekijöistä tekoälykoulutuksessa.


Avoin kokeilukulttuuri auttaa pysymään ajan tasalla

Yli-Pietilä näkee, että tekoäly voi tuoda Granon kaltaiselle yritykselle paljon ennen kaikkea hyötyjä – ja haasteidenkin osalta tärkeintä on pysyä ajan tasalla.

– Etenimme aiheessa nopeasti, koska tunnistimme myös tekoälyn riskit. Haluamme viedä asioita avoimesti eteenpäin ja olla voittaja, joka ei pelkästään torju ulkopuolisia uhkia, vaan kääntää ne vahvuudekseen. Halusimme lähteä heti kokeilemaan, mihin rahkeemme riittävät. Meillä keskustelu on pääasiassa ollut positiivista: haluamme keskittyä enemmän mahdollisuuksiin kuin ongelmiin.

Teollisuuden alalla tekoälyn avulla voi esimerkiksi automatisoida kokonaisia valmistusprosesseja niin, että ihmistä tarvitaan pääosin valvontatehtäviin. Tekoäly pystyy myös tekemään esimerkiksi tehtaiden jätevesikäsittelyä autonomisesti, ja itsenäisesti muuttamaan prosessiarvoja mittausten ja analysointien perusteella. Myös sisäisiin prosesseihin, kuten toimitusprosesseihin ja tiedolla johtamiseen, tekoäly tuo merkittävästi uutta voimaa. Jotkut ammatit, kuten tietyt asiantuntijatyöt, saattavat kuitenkin tulevaisuudessa kadota tekoälyn myötä.

– Tekoäly muuttaa myös johtamista. Jos esimerkiksi näemme analytiikan perusteella, että asiakaskysyntä olisi menossa ylöspäin tai alaspäin, voimme tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden suuntaan. Jos pystyisimme näkemään kuukautta aikaisemmin, milloin markkinakysyntä kasvaa, osaisimme esimerkiksi tilata täsmällisen määrän raaka-aineita ennakkoon ja toimitusajat pysyisivät lyhyinä, Yli-Pietilä kuvailee.

Tekoälyn, ChatGPT 4.0:n, luoma kuvituskuva Granon toimistosta, jossa hyödynnetään tekoälyä.


Tekoälystrategia ensimmäisten joukossa

Keväällä 2024 Grano tekee ensimmäisen tekoälystrategiansa. Grano onkin edelläkävijä, sillä tekoälystrategian on tässä vaiheessa luonut vasta murto-osa suomalaisista yrityksistä, joista suurin osa on suuria, kansainvälisiä yrityksiä. Granon tekoälystrategia on luotu ihmisvoimin.

– Tavoitteenamme on saada käsitys nykytilasta ja asioista, joita täytyy kehittää, jotta tekoälystä on hyötyä. Strategiassa listataan myös tekoälyn mahdollisuudet ja uhat toimialallamme ja yrityksessämme. Tänä vuonna meillä on tavoitteena tehdä yksi oma tekoälysovellus, jossa voimme hyödyntää omaa dataa. Ensimmäiset tekoälyprojektimme liittyvät todennäköisesti joko talouden tai asiakasrajapinnan analysointiin – tai kysynnän ennustamiseen.

Tekoälyn, ChatGPT 4.0:n, luoma kuvituskuva Granon teippaamasta bussista tekoälyn hengessä.

 

Grano on Panostajan omistama suurin sijoituskohde.

Tutustu lisää Granon toimintaan