Hallitusforumissa neuvottiin tunnistamaan muutos ajoissa

Tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen oli kutsuttu vieraspuhujaksi Panostajan järjestämään Hallitusforumiin keskiviikkona 12.10. Tilaisuuteen olivat kokoontuneet Panostajan yhtiöiden hallitukset. Aaltonen kuvasi alkuun, minkälaisia haasteita Suomessa ja globaalissa ympäristössä on tulevaisuudessa edessä ja miten näihin voidaan varautua. Yleisten haasteiden ohella hän neuvoi omaksumaan tulevaisuuteenkatsovan asenteen myös oman yrityksen toiminnassa.

Aaltonen painotti puheenvuorossaan, miten ymmärrys toimintaympäristön muutoksesta lisää valmiuksia sopeutua muutoksiin ja jopa hyötyä niistä. Mitä aiemmin muutokset ymmärretään, sitä paremmin niihin voidaan vastata johtamalla olemassa olevia rakenteita uudella tavalla. Sopeutuminen muutokseen ei onnistu, jos pysytään kiinni vanhoissa rakenteissa.

Aaltonen toivoi erityisesti, että osallistujilla olisi puheenvuoron jälkeen halua ja rohkeutta myöntää, mihin yritys on tällä hetkellä menossa ja reflektoida johtamista tulevaisuuden haasteisiin. Usein yritys on valmis tunnustamaan tilanteen vasta tapahtuneen jälkeen, jolloin voi olla liian myöhäistä hyötyä muutoksista.

Näin osallistujat kommentoivat Aaltosen puheenvuoron herättämiä ajatuksia:

Kari Heinistö, Granon ulkopuolinen hallitusjäsen:

”Mika Aaltonen kyseenalaisti puheenvuorossaan perinteisen nykyhetkeen keskittyvän lineaarisen ajattelun, jossa korostetaan logiikkaa ja vahvoja syy-seuraussuhteita. Nykyhetkessä monet askeleet saattavat tuntua epärationaalisilta halutun lopputuloksen kannalta. Kun maltetaan katsoa tulevaisuuteen, voidaan hahmottaa eri tavalla asioita, joita kannattaa kannustaa ja joita ei.”

Kalle Lahtinen, KotiSun Groupin toimitusjohtaja:

”Aaltosen puheenvuorossa tuli selväksi, että käynnissä on jatkuva ja radikaali muutos. Tuudittautuminen ja luottaminen vanhaan systeemiin ei toimi, vaan tulee pitää silmät auki ja pysyä mukana kehityksessä. Ne, jotka näkevät muutoksessa mahdollisuuden pärjäävät parhaiten. Ei voi odottaa, että ympäristö muuttuu itselle suotuisaksi.”

Tarja Pääkkönen, Panostajan hallitusjäsen:

”Puheenvuoro tulevaisuuden muutoksista täydensi hienosti Juha Sarsaman ja Jukka Laakson esitystä Fleximin rakentamisesta menestystarinaksi. Yksi tämän hetken suurimmista muutoksista on digitaalisuus, joka muuttaa aikakäsitystämme ja innovaatioiden syntymisnopeutta. Asioihin on tartuttava aivan eri nopeudella, sillä muuten joku muu tekee sen. Muutokset tarjoavat myös paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. On tärkeää muistaa, että joka päivä on hyvä päivä oppia uutta.”

Juha Sarsama, Panostajan toimitusjohtaja: ”On tärkeää välillä raivata tilaa ajattelulle ja vanhojen toimintatapojen arvioimiselle. Tänä vuonna Hallitusforumimme antoi paljon ajattelemisen aihetta”