Ennusteiden laatiminen parantaa yrityksen reagointivalmiutta

Tilikauden lähestyessä loppuaan yritykset suuntaavat katseensa jo seuraavaan tilikauteen ja pyrkivät ennustamaan tulevaa vuotta.

Erityisesti pk-yritysten kohdalla budjetoinnin ja muiden ennusteiden tekemistä voitaisiin tehostaa tuomalla paremmin esille ennusteen taustalla olevia olennaisimpia oletuksia ja herkkyyksiä. Panostamalla huolelliseen ennusteprosessiin yrityksen kyky ennakoida tulevaa kasvaa.

Ennusteen ei tarvitse osua oikeaan

Ennusteen tulee perustua selkeästi dokumentoituihin oletuksiin, jotka voidaan helposti esitellä kaikille olennaisille tahoille, kuten yrityksen hallitukselle. Tällöin oletuksien realistisuus ja perusteet tulevat kyseenalaistetuksi helpommin, mikä johtaa paremman näkemyksen muodostumiseen.

Myös merkittävimpien epävarmuustekijöiden läpikäyntiin tulee kiinnittää huomiota. Tuomalla selkeästi esille yrityksen kasvun ja kannattavuuden ajurit sekä niiden herkkyysanalyysit ymmärrys ennusteen olennaisista tekijöistä kirkastuu.

Jotta mahdolliset muutostarpeet voidaan havaita ajoissa, tehtyjen oletusten pätevyyttä tulee seurata jatkuvasti. Perusteellisesti ja johdonmukaisesti laadittu ennuste on hyödyllinen, vaikka se ei osuisikaan oikeaan, sillä se antaa merkityksen uudelle tiedolle ja auttaa havaitsemaan paremmin merkityksellisiä asioita sekä reagoimaan muuttuviin kasvunäkymiin.

Yrityksen valmiutta reagoida yllättäviin muutoksiin voidaan myös nostaa tekemällä vaihtoehtoisia ennusteita. Erilaisen tulevaisuudenkuvan mallintaminen lisää ymmärrystä oman liiketoiminnan mukautumiskyvystä ja ohjaa miettimään toimia vaihtoehtoisen kehityksen varalle.

Talouden epävarmuus lisää ennustamisen merkitystä

Nykyisessä markkinamyllerryksessä ennustaminen nähdään helposti taisteluna, jota pk-yritys ei voi voittaa. Vaikka ennustaminen onkin vaikeaa, siitä ei ole syytä luopua. Ennustamisen rajoitteet on kuitenkin syytä tunnistaa. Toteutuva kehitys voi olla merkittävästi erilainen, joten tehtyyn ennusteeseen ei kannata nojautua liiaksi.

Viime vuosina ennustaminen on ollut erityisen hankalaa. Aiemmin taloudessa mentiin seitsemän vuotta ylöspäin, korjattiin pari vuotta alaspäin ja taas sama uudelleen. Nyt talouden ennustaminen on paljon monimutkaisempaa ja epävarmempaa. Tänä syksynäkin Suomen talouskasvu näyttää epävarmalta, eikä talouden kehitys ole kovin selkeää globaalissakaan kuvassa.

Yleisen talouskehityksen ennustamisen lisäksi vaikeusastetta lisää toimialojen murros. Toimialojen raja-aitoja kaatuu rymisten, ja uusilla innovatiivisilla liiketoimintamalleilla varustetut toimijat valtaavat markkinoita ennennäkemättömällä vauhdilla.

Toimintaympäristön epävarmuuden kasvaessa ennakoinnin ja reagointikyvyn merkitys kasvaa entisestään. Ennen kaikkea onnistunut ennusteprosessi kasvattaa yrityksen ymmärrystä omasta toimintaympäristöstä ja auttaa ajoissa tunnistamaan muutoksia yrityksen kannalta olennaisimmissa tekijöissä.