Ecosir Groupin Mauri Leponen valtavan äärellä: Avaus Kiinaan kypsyi Panostaja-omistajuudessa 

Marraskuussa otettu askel entistä vahvemmille kansainvälisille markkinoille oli Ecosir Groupille luonnollinen ratkaisu. Päätös vahvisti vuosia sitten valitun kansainvälistymisstrategian merkitystä. 

Tavoite kansainvälisyyteen on ollut mukana Panostaja-omistajuuden ensihetkistä lähtien. Linjaus on ollut selkeä ja sitä on toteutettu määrätietoisesti. Eteenpäin vaan, on se omistajaneuvo, joka on iskostunut Ecosir Groupiin näiden Panostaja-vuosien varrella. Neuvoa on aina edeltänyt perinpohjainen pohdinta ja pätevät perustelut kullekin ratkaisulle. Nyt oli aika siirtyä liiketoiminnan seuraavaan vaiheeseen. 

Ecosir Groupiin uusi kansainvälinen omistajaryhmä koostuu sijoittajista Saksassa, Singaporessa ja KiinassaJärjestelyn myötä Ecosir Group on saanut konkreettista liiketoimintahyötyä uusien jakelukanavien kautta, ja tämä tuo merkittävää uutta vahvuutta tekemiseen. Yhtiöllä säilyy kotimaista omistajuutta, joten se on vahva toimija myös kotimarkkinoilla ja säilyy suomalaisena ympäristöteknologiakehittäjänä. Kasvu kuitenkin kertyy nimenomaan kansainvälisestä toiminnasta ja erityisesti Kiinasta. 

Kiinan talous kasvaa edelleen 6-7 prosentin vuosivauhdilla. Kasvu on valtava, vaikka se notkahtaisi parikin prosenttia. Missään muualla maailmassa ei asu samanlaista määrää ihmisiä, eikä näin ollen ole vastaavaa kasvua ylläpitävää struktuuriakaan. Alue on ehdottomasti omiaan toimijalle, jonka liiketoiminta on terveydenhuoltoon ja kaupunkiympäristöön liittyvän logistiikan, hygienian ja sitä kautta turvallisuuden kehittäminen. 

Ecosir Groupissa on tehty pohjatyötä pitkään ja huolellisesti. Alku oli raskas, kun talouskriisi ja Lehman Brothersin romahdus pysäyttivät julkiset rakennusinvestoinnit tyystin Suomessa muutamiksi vuosiksi. Kotimarkkina oli varovainen uuden ympäristöteknologian suhteen. Referenssien rakentaminen vaati alkuun loputtomalta tuntuvaa konsultointia arkkitehtitoimistojen, rakennuttajien ja projekti-ihmisten kanssa. Työ kesti useamman vuodenLopulta avautuivat myös Lähi-itä, Kaukoitä ja valikoidut Euroopan maat, jotkalunperinkin olivat olleet mielessä. 

Etukäteen ei koskaan voi olla täysin varma lopputuloksesta, mutta valittu strategia ja sen toteuttamiseen uhratut tunnit ovat maksaneet itsensä takaisin. Ratkaisevaa on ollut luottamuksen syntyminen ja Ecosir Groupin suhteen voidaan puhua yhtälailla omistajaluottamuksesta kuin asiakas- ja liiketoimintaluottamuksesta. Erityisesti Aasian suuntaan luottamus on ansaittava, ja kun sen saavuttaa, asiat alkavat sujua. 

Reilu kymmenen vuoden Panostaja-omistajuus ei ole ollut vain perinteistä omistajuutta vaan Panostaja on toiminut vahvana kehittäjänä ja tukijana. Sparraus ei ole jäänyt yksin yhtiön johdolle tarkoitettuihin TJ-päiviin vaan on koskenut koko henkilökuntaa. Panostaja Business Akatemian kautta sparraus on laajentunut aina erilaisiin koulutusohjelmiin. Uudet näkemykset ja ajatukset ovat kasvun ja kehityksen edellytys.  

Hallitustyöskentelyn tuloksellisuus on perustunut systemaattiseen toimintaan, johon kuuluu oikeanlainen kyseenalaistaminen, haastaminen ja tukeminen. Keskinäinen luottamus ja asioihin perehtyminen sekä erilaisten näkemysten kunnioittaminen synnyttävät johtajuutta, joka vie eteenpäin. Ilman tällaista johtajuutta Ecosir Group ei olisi pystynyt menestymään. Oikeanlainen omistajuus on suoraa ja selkeää. 

Ecosir Groupin tarinahan jatkuu ja antaa toivon mukaan uskoa muillekin. Maailmanlaajuinen mielenkiinto Kiinaa kohtaa on tällä hetkellä suuri suurvaltapolitiikasta johtuen.  Kun katsoo maata kansakuntana kansakuntien joukossa ja sen tarjoaman markkinan markkinana, huomaa, että hetkittäiset poliittiset kuohunnat oikenevat pian. Kiinassa on totuttu toteuttamaan kulloisetkin viisivuotistavoitteet. Kansa on äärimmäisen yritteliäs ja sitoutunut kehittämään yhteiskuntaansa.  

Strategiat eivät tapahdu päivässä, eikä kahdessa. Mikään ei kehity ilman tekemisen paloa, määrätietoista tekemistä. Tällaista polkua ei jaksaisi käydä, jos joutuisi painimaan yksin itsensä kanssa. Menestykseen tarvitaan hyvän teknologian lisäksi aina kokonaisuutena toimiva joukkue! 

 

Teksti: Anne Karppinen