Tulosmuodostus ja voitonjako

Tuloksen muodostuminen

Konserniyhtiöiden vuosittaisesta tuloksesta muodostuvat omistusosuuksien mukaiset vuosituotot. Irtaantumistuotot syntyvät luopumisten yhteydessä tapahtuvasta arvonmuutoksen realisoinnista.

2018 2017 2016 2015 2014
 
Tulos jatkuvista liiketoimista 605 8 499 6 811 3 714  1 977
Tulos myydyistä/lopetetuista liiketoimista 26 511 -1 646 2 410 9 785   6 257
Tilikauden tulos 27 116 6 853 9 221 13 499  8 234
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 24 069 2 136 4 154 7 834    5385

 

Voitonjakopolitiikkamme

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

2018 2017 2016 2015 2014
Osinko per osake 0,05 0,04  0,04 0,05
Pääoman palautus 0,04