Tulosmuodostus ja voitonjako

Tuloksen muodostuminen

Konserniyhtiöiden vuosittaisesta tuloksesta muodostuvat omistusosuuksien mukaiset vuosituotot. Irtaantumistuotot syntyvät luopumisten yhteydessä tapahtuvasta arvonmuutoksen realisoinnista.

2021 2020 2019 2018 2017  
Tulos jatkuvista liiketoimista -42 -3 028 387 605 8 499
Tulos myydyistä/lopetetuista liiketoimista -918 -410 2 146 26 511 -1 646
Tilikauden tulos -959 -3 438 2 533 27 116 6 853
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -1 700 -4 351 1 640 24 069 2 136

 

Voitonjakopolitiikkamme

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

2021 2020 2019 2018 2017
Osinko per osake 0,03 0,03 0,05 + lisäosinko 0,03 = 0,08 0,05 0,04
Pääoman palautus