Tulosmuodostus ja voitonjako

Tuloksen muodostuminen

Konserniyhtiöiden vuosittaisesta tuloksesta muodostuvat omistusosuuksien mukaiset vuosituotot. Irtaantumistuotot syntyvät luopumisten yhteydessä tapahtuvasta arvonmuutoksen realisoinnista.

2020 2019 2018 2017 2016  
Tulos jatkuvista liiketoimista -3 028 387 605 8 499 6 811
Tulos myydyistä/lopetetuista liiketoimista -410 2 146 26 511 -1 646 2 410
Tilikauden tulos -3 438 2 533 27 116 6 853 9 221
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -4 351 1 640 24 069 2 136 4 154

 

Voitonjakopolitiikkamme

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

2020 2019 2018 2017 2016
Osinko per osake 0,03 0,05 + lisäosinko 0,03 = 0,08  0,05 0,04 0,04
Pääoman palautus